Svobodova niva, Železná Ruda

Přírodní rezervace Svobodova niva
Železná Ruda

Svobodova niva je přírodní rezervace ev. č. 2014 poblíž města Železná Ruda v okrese Klatovy. Chráněné území se rozkládá asi 1,5 km severovýchodně od vesnice Hojsova Stráž a zaujímá úzlabinu bezejmenného potoka, který pod samotou Jižní Stráň spadá s jihozápadních svahů Pancířského hřbetu a tvoří pravostranný přítok Zelenského potoka. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.

Důvodem zřízení chráněného území jsou druhově pestrá lesní, luční a prameništní společenstva podél pravobřežního přítoku Zelenského potoka se všemi jejich součástmi, ochrana floristicky cenné vegetace v bezlesých segmentech a zajištění přirozeného vývoje v lesnatých částech rezervace.

Přispěvatelé Wikipedie, „Svobodova niva,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svobodova_niva&oldid=15604596 (získáno 7. 12. 2017).