Valdštejnovo náměstí, Jičín

Valdštejnovo náměstí, Jičín

Na Valdštejnově náměstí v Jičíně se nachází unikátní soubor historických domů, které jsou součástí Městské památkové rezervace Jičín.

Jičínské náměstí založil vévoda Albrecht z Valdštejna. Dodnes se zde dochoval unikátní soubor domů s podloubím a dalších významných památek, díky nimž bylo centrum Jičína vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Na náměstí najdete hned tři památkově chráněné objekty - Korunovační kašna, Mariánský sloup a kašnu se sochou Amfitrité. Mimo to se zde nachází bývalá jezuitské kolej, regentský dům s barokním znakem, bývalá valdštejnská mincovna a dominanta města Jičína - Valdická brána.

Korunovační kašna
Dne 28. srpna 1836 projížděl Jičínem na svou pražskou korunovaci českým králem císař Ferdinand V. Na náměstí byla na jeho počest postavena tzv. Korunovační kašna v empírovém stylu, která má podobu malého chrámku (výška 7 m) a jejímž autorem je ing. J. Fritz.

Mariánský sloup - sousoší Panny Marie
Byl vztyčen roku 1702. Na podstavci stojí čtyři andělé, ve středu je sloup 6 m vysoký, ukončený korintskou hlavicí, na níž spočívá socha Panny Marie stojící na zeměkouli.

Kašna se sochou Amfitrité
Klasicistní kašna je umístěna ve východní části náměstí, pochází z r. 1835 a je dílem novopackého sochaře Jana Suchardy.

Http://www.jicin.org/

Body zájmu

Tipy na trasy