Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum a galerie v Jičíně - Muzeum hry
Již od konce devatenáctého století se naše instituce snaží získávat, uchovávat a zpřístupňovat hmotné doklady o vývoji člověka a prostředí, ve kterém žije. Naše sbírky a expozice zachycují nikoliv pouze kulturní a přírodní hodnoty Jičína, nýbrž dokumentují vývoj a historii celého širšího regionu Jičínska a jižní části Geoparku Český ráj. Toto širší namíření dává našemu muzeu regionální funkci, která je obsažena ve všech vědních oborech zastoupených v muzeu.

Naše muzeum se silně orientuje na návštěvníka, kterému se zde snažíme vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude cítit dobře a vstřebávání informací pro něj nebude nudným, nýbrž nevšedním a neobyčejným zážitkem. Profilujeme se jako „Muzeum hry“, což chápeme především tak, že návštěva muzea má být pro návštěvníka hrou. Hrou objevování informací, hrou vnímání, hrou poznání… Za takto směřovanou muzejní expozici bylo Regionální muzeum a galerie v Jičíně oceněno nejprestižnější tuzemskou muzejní cenou – prvním místem v soutěži Gloria Musealis v roce 2003.

Vždy nám půjde o otevřenost muzea a vždy se budeme snažit v co největší míře o to, aby pomyslná brána muzea byla otevřená. Přijďte se o tom někdy přesvědčit – anebo – jak se u nás říká: „Přijďte pobejt!“

Expozice
Jičínské muzeum je vyhlášené především díky své stálé výstavní expozici, která je interaktivní a nabízí několik způsobů čtení – od popisků přes nejrůznější aktivity spjaté s vystavenými exponáty až po možnost zahrát si s dětmi loutkové divadlo.

Otevírací doba
Muzeum
září–prosinec 9–17
leden–únor 10–16
březen 9–17
duben–červen 9–17
denně mimo pondělí
červenec a srpen 9–18
denně

Galerie
září–prosinec 9–17
leden–únor 10–16
březen 9–17
duben–červen 9–17
denně mimo pondělí
červenec a srpen 9–18
denně

v sobotu a v neděli v muzeu a galerii polední přestávka 12–12.30

Vstupné
Muzeum
Rodina (2 dospělí + děti) 130 Kč
Dospělí 60 Kč
Senioři, studenti, děti 40 Kč
Děti do 6 let zdarma
Hromadné vstupné 40 Kč/os. (-10%), průvodce zdarma
AMG, NPÚ zdarma
Hromadné vstupné mateřské školy 5 Kč, průvodce zdarma

Galerie
Rodina   90 Kč (2 dospělí + děti)
Dospělí 45 Kč
Senioři, studenti, děti 20 Kč
Děti do 6 let zdarma
AMG, NPÚ zdarma

Kontakt
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Muzeum hry
Valdštejnovo náměstí 1
506 01 Jičín

+420 493 532 204
muzeumhry@muzeumhry.cz

http://www.muzeumhry.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy