Muzeum porcelánu, Klášterec nad Ohří

Muzeum porcelánu, Klášterec nad Ohří
V novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří je instalována vzácná expozice porcelánu ze sbírek Umělecko - průmyslového muzea v Praze. Expozice začíná stručným přehledem výroby starého orientálního a evropského porcelánu.

Ve dvou sálech jsou ukázky japonského porcelánu z přelomu 17. až 2. poloviny 19. století. Jeden sál je věnován nejstarším výrobkům evropského porcelánu, a to z Míšně a Vídně, kde byly porcelánky založeny v letech 1710 a 1718. U starého míšeňského porcelánu jsou zdokumentovány všechny nejstarší etapy vývoje jeho výroby. Expozice je doplněna figurálními plastikami z nymfenburgské porcelánky z 2. pol. 18. stol. z dílny Dominika Aulička. Další dva sály zahrnují ucelenou kolekci ukázek starého čínského porcelánu 16. až 19. stol. Jedná se o exponáty bohatě zdobené kobaltovou modří, emailovými barvami a kraklemi. K vidění je také seladonový porcelán, flétnové vázy, velká porcelánová akvária a figurální plastiky.

Velká část 1. patra je v 21 sálech věnována vývoji výroby českého porcelánu od jejich počátků až do současnosti. Expozice předvádí výrobky jednotlivých porcelánek v interiéru ve stylu empíru, biedermeieru, druhého rokoka, neorenesance, secese apod.

První místnosti expozice jsou věnovány počátkům výroby českých porcelánek. Další místnosti zahrnují výrobu z období empiru a biedermeieru z let 1815 až 1835. V tomto období nastal zřetelný vzestup, který se projevil zkvalitněním výrobků po technické i umělecké stránce. Jako hlavní dekorativní prvek se objevuje malba. Jsou zde vystaveny výrobky ze Slavkova, Klášterce, Březové, Lokte, Dalovic a Chodova.

V osmi místnostech jsou soustředěny exponáty z let 1835 až 1860. V tomto období druhého rokoka se objevuje reliéfní dekorování jako hlavní zdobný prvek a rozvíjí se naplno figurální plastika. Jedná se o stěžejní část sbírky Muzea českého porcelánu se sbírkami z porcelánek v Klášterci, Slavkově, Březové, Lokti, Staré Roli, Chodově, Dalovicích a Praze.

Počátky produkce českého porcelánu spadají do 90. let 18. století, kdy byla na Karlovarsku objevena bohatá ložiska kaolinu. V roce 1792 byla založena manufaktura na porcelán v Horním Slavkově, dva roky poté v roce 1794 v Klášterci nad Ohří. Zakladatelem klášterecké manufaktury se stal na panství hraběte Františka Josefa Thuna penzionovaný správce panství Mikuláš Weber.

Ceník
http://zamek.klasterec.cz/web/cs-cenik.php

Otevřeno
http://zamek.klasterec.cz/web/cs-info.php

Kontakt
Zámek Klášterec nad Ohří
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří

Tel.: +420 474 375 436

http://zamek.klasterec.cz/web/cs-muzeum.php

Body zájmu

Tipy na trasy