Liběhrad Libčice nad Vltavou

Na skále nad řekou středověký hrádek Liběhrad resp. jeho zřícenina byla při stavbě Severní dráhy z Prahy do Podmokel spolu s kusem překážející skály v minulém století odstřelen. První zmínku o existenci tohoto hrádku najdeme v Hájkově kronice (1532), který vyvrací mýtus, že byl hrádek pojmenován po bájné kněžně Libuši, jež jej údajně postavila. Pravdou je, že Liběhrad je název odvozený od nedalekých Libčic a jeho vznik se odhaduje na 14. století, kdy jej údajně nechal vystavět majitel tehdejšího panství, kterým byl Zbraslavský klášter. Důvody pro vznik této pevnůstky nad řekou nejsou známé, ale lze se domnívat, že se jednalo o správní objekt Zbraslavského kláštera, jehož poloha nabízí úvahy o kontrole říčního obchodu, což podporuje existence prastarého přívozu v těsném sousedství, který spojoval a dodnes spojuje město s pravým břehem Vltavy.

http://www.libcice.cz/mesto/historie-a-soucasnost.html/

Body zájmu

Tipy na trasy