Rezervace Velký Hornek, Brno

Rezervace Velký Hornek

Hornek u Brna

Velký Hornek je přírodní rezervace nacházející se v jižní části CHKO Moravský kras na pomezí katastru městské části Brno-Líšeň a obce Mokrá-Horákov. Předmětem ochrany jsou stepní a lesostepní společenstva s fragmenty šípákových doubrav, v nichž se nachází nejsevernější lokalita výskytu řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Z botanického i zoologického hlediska se jedná o jednu z nejcennějších lokalit jižní části Moravského krasu.

https://cs.wikipedia.org/