Polabské národopisné muzeum, Přerov nad Labem

Polabské národopisné muzeum, Přerov nad Labem
Muzeum v přírodě prezentuje prostřednictvím přenesených objektů lidové architektury kulturu středního Polabí. Figurínami doplněné interiéry ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. století do první poloviny 20. století. Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem, které najdeme v centru obce v sousedství renesančního zámku, patří k nejstarším regionálním muzeím v přírodě v Evropě. Jeho počátky sahají až do roku 1895, kdy bylo v upravené bývalé kovárně a rychtě, nazývané pak „staročeská chalupa“, zřízeno regionální národopisné muzeum. Novodobá historie muzea v přírodě, jako záchranného skanzenu lidové architektury středního Polabí, byla započata v roce 1967. V následujících letech byl skanzen postupně rozšiřován. V současné době muzeum v přírodě tvoří na ploše dva hektary téměř čtyřicet objektů lidové architektury, a to devět chalup, včetně tzv. „staročeské chalupy“, sedm špýcharů, čtyři stodoly, kaplička a další drobná lidová architektura. Zařízené interiéry chalup jsou doplněny figurínami a představují život na polabské vesnici od poloviny do poloviny 20. století. V objektu bývalé panské bednárny, jejíž součástí je i stará vesnická škola, se pořádají výstavy s národopisnou tématikou. Tradičními se staly velikonoční a vánoční výstavy s doprovodným programem v celém areálu skanzenu.

Otevřeno
Nyní jsou brány skanzenu uzavřeny. Připravujeme pro Vás novou jarní expozici "Jaro na vsi". Brány přerovského skanzenu budou znovu otevřeny od 23.3.2019. Od 23.3. 2019 bude otevřeno vždy  v pátek, sobotu a neděli od 9hod do 16hod., každé pondělí je zavřeno. Pozor, ale na pondělí velikonoční je skanzen veřejnosti otevřen. Zájezdy včetně dílniček je možné objednat na telefonu 733 715 342.

Vstupné
Dospělí: 100,- Kč
Senioři (od 65 let), studenti (do 26 let) a školáci (do 15 let): 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2 – 3 školáci)
Předškoláci, držitelé průkazů ZTP/P, AMG, NPÚ: zdarma

Kontakt
POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM
Přerov nad Labem
289 16 Přerov nad Labem

+420 325 565 272
+420 733 715 342
skanzen@polabskemuzeum.cz

https://www.polabskemuzeum.cz/mista/polabske-narodopisne-muzeum