Tkalcovské muzeum Trutnov

Dům pod Jasanem - Tkalcovské muzeum
Provozujeme tkalcovské muzeum a výtvarnou dílnu. Lektoři v prostředí zrekonstruovaného statku vyučují základy lidových řemesel ( keramiky, tkaní, předení, košíkářství, drátování, zpracování vlny, práce ze slámou a šustím) a výtvarné techniky ( malba na textil, batika, výroba mýdel, svíček, šperků aj. )

Prohlídka muzea je interaktivní a s průvodcem. Ten vás seznámí se zpracováním zakladních textilních surovin, především lnu,  předením, tkaním ale i s běžným životem v domácnostech tkalců. Během prohlídky si můžete sami zpracovat kousek lnu a vyrobit si provázek ze lnu, vyzkoušet si práci na kolovratu nebo stavu. Vlastnoručně budete pracovat na dobových nástrojích a dozvíte se spoustu zajímavostí.

Kontakt
Voletiny 22
Trutnov

E-mail: dumpodjasanem@seznam.cz
Telefon: 736 27 50 25

http://www.dumpodjasanem.cz/