Hrad Rychmburk Předhradí

Hrad Rychmberk
Celoroční pobytové zařízení pro osoby starší 18-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění.

Historie :
Hrad Rychmburk nechal vystavět okolo roku 1325 první majitel Tas z Rychmburka v původním gotickém slohu. Zakladatel dal hradu tehdy módní název Reichenburg – bohatý hrad – z čehož se vyvinulo dnešní jméno. Prvním potvrzeným majitelem hradu, podle dochovaných listin, byl Beneš z Vartemberka, který hrad zřejmě koupil. Po smrti Beneše hrad Rychmburk měnil často své majitele. Od druhé poloviny 14.století byl hrad v držení pánů z Pardubic, z nichž je Smil Flaška znám jako básník a skladatel Nové Rady. Hrad byl v roce 1421 obléhán Janem Žižkou k dobývání hradu však tehdy nedošlo. Hrad dobyli teprve na jaře roku 1425 východočeští sirotci pod vedením hejtmana Prokopa Velikého. Poté se hradu ujal bývalý táborský hejtman Jan Pardus z Horky a Vratkova. Po jeho potomcích dědí hrad Valdštejnové. V letech 1558 –1714 byl hrad s pivovarem, sladovnou a celým panstvím v držení rodu Berků z Dubé. Rod Berků z Dubé měl hrad Rychmburk ve vlastnictví až do 18. století. Roku 1718 prodává Václav Albrecht z Vrbna rychmburské panství Václavovi Norbertovi Oktaviánovi Kinskému. Od té doby začal hrad pustnout. Pokud vůbec Kinští na panství přijeli, na hradě se nezdržovali. Také úřady byly za Kinských vystěhovány z hradu do budov v městečku. V roce 1823 koupil panství bavorský kníže Thurn-Taxis, v jehož držení byl hrad do roku 1945, kdy byl zestátněn. Od roku 1952 - 2007 byl v areálu hradu Rychmburk umístěn domov důchodců. Do roku 1991 se o obyvatele staraly řádové sestry a nyní je péče zajišťována civilním personálem.

Hrad stojí na rulovém návrší a obklopují ho hluboké rokle ze tří stran. Dříve se do hradu vcházelo prostou gotickou branou, přes hradní příkop vedl k bráně padací most. Hrad je tvořen trojkřídlou dvoupatrovou budovou, krytou valbovou střechou. Tři křídla budovy spolu s přízemní stavbou na jižní straně uzavírají nevelké nádvoří. V severozápadním rohu nádvoří stojí okrouhlá 30 m vysoká věž, krytá kuželovitou střechou, zčásti pojatá do hradní budovy. U základů věže bylo vězení a hladomorna. Na nádvoří hradu je možno spatřit znak pánů z Valdštejna.

Od roku 2007 se domov důchodců transformoval na domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním. Obyvatelé využívají prostory hradu, ve kterých sídlí i správa domova. K obytné části náleží i budova před mostem tzv. penzion – integrační centrum, který byl otevřen 1. července 2011.

Domov na hradě Rychmburk poskytuje v současné chvíli službu domov se zvláštním režimem a chráněné bydlení. Více o těchto sociálních službách zde (nové okno). V domově jsou pro obyvatele pořádány pravidelné kulturní programy a v létě i tradiční hradní slavnosti.

Z nádvoří Hradu Rychmburk je možnost sejít do hradní galerie a shlédnout zde výstavu prací našich klientů a informační tabule o historii Hradu Rychmburk. 

Kontakt:
MapaDomov na hradě
Rychmburk
539 74 Předhradí 17

Tel.: +420 469 350 438
Fax: +420 469 350 360
info@rychmburk.cz