Městské Maštale Jarošov

Toulovcovy Maštale patří k nejmalebnějším koutům přírody, které lze u nás najít, jedná se o jednu z nejoblíbenějšícch a nejnavštěvovanějších oblastí.

Po celá tisíciletí se do krajiny a podloží, kolem Toulovcových Maštalí, které tvoří pískovcové usazeniny , zařezávala ramena potoků a řek. Vytvořila tak, spolu s datšími erozními vlivy, křivolaké rokle, samostatné sklaní útvary, pilíře a skalní města (Toulovcovy a Městké Maštale). Několik geologických zlomů a rozmanitost rostlinné i živočišné skladby jen dotvořily ráz krajiny, která je pro svou malebnost oblíbeným místem k rekreaci a pro aktivní odpočinek.

Tato místa jistě stojí  za Vaši návštěvu. Nachází se zde turistické stezky a stezky pro cyklisty.

Doporučené trasy:

Kratší z Vranic - na parkoviště se dostanete úzkou silničkou z Nové Vsi u Jarošova,
Výchozí bod parkoviště, sejdete cestou pod kopec a dáte se po červené přes Toulovcovy Maštale a pak v místě křížení zpět po žluté.

Delší - z obce Budislav z parkoviště u OÚ směrem na Jarošov- koousek za křižovatkou na Jarošov se pustíte lesem do prava po červené do Toulovcových Maštalí a zpět v místě křížení po žluté přes Městské Maštale. do Budislavi se pak jde bohužel kousek po silnici.

Jsou samozřejmě i další varianty, ale to je již na Vás na turistech.

V okolí se nachází spousta dalších přírodních zajímavostí, které stojí za návštěvu :

Pivnická rokle, Údolí Krounky a Novohradky, Střítežská rokle, ojedinělou zajímovostí je systém zderazských pískovcových sklepů, v minulosti částečně obidlených.

Bližší informace naleznete na sinternetových stránkách Sdružení obcí Toulovcovy Maštale :http://www.mastale.cz/index.html

Body zájmu

Tipy na trasy