Informační centrum obce Poříčí u Litomyšle

Informační centrum

Nabízíme informace o ...

    Obci Poříčí a jeho okolí

    dopravních spojích a odjezdech IREDO

    stravovacích a ubytovacích kapacitách v obci a okolí

    možnostech sportovního a relaxačního vyžití, vycházkách, cyklotrasách v okolí

Můžete zde zakoupit ...

    pohledy a jiné upomínkové předměty

    informační brožury, knihy, mapy, průvodce

    nanuky, cukrovinky a drobné občerstvení

Naše služby

    kopírování, scanování, tisk

    připojení k internetu
    rezervace víceúčelového hřiště a ubytování
    vstup do posilovny

Informační centrum obce Poříčí
    tel.: 461 616 991
Poříčí č.p. 13
mobil: 739 630 507, 731 183 315

570 01 Poříčí u Litomyšle
e-mail: info.porici@tiscali.cz
http://www.ic.obecporici.cz/