Zámek Zbraslav

Dnešní budovy Zbraslavského zámku stojí v místě, kde král Přemysl Otakar II. dal vystavět lovecký dvůr. V roce1268 se stala Zbraslav majetkem Přemysla Otakara II., který vládl v letech 1253-1278. Král Přemysl Otakar II. věnoval pozornost a přízeň nepatrné rybářské vesničce Zbraslavi. Poloha místa na soutoku Berounky a Vltavy a okolní rozsáhlé hluboké lesy plné zvěře, se Otakaru II. zalíbili natolik, že zde založil lovecký dvorec. Přilehlé stráně dal osázet vinicemi, kde byla pěstována réva přivezená z Rakouska. V roce 1292 Václav II., syn Otakara II., učinil slib, že vystaví klášter a chrám, který měl být pohřebištěm českých králů a jejich rodin. Za nejvýhodnější místo ke stavbě vybral Přemyslův lovecký dvorec ve Zbraslavi. Klášter byl určen mnichům řádu cisterciáků, kteří v roce 1292 byli povoláni ze Sedlce u Kutné Hory. Václav II. nové panství nazval Aula regia. Příchozí mniši se prozatímně usadili v loveckém dvorci, který dostali darem od krále. První stavbou byl budován opatský dům, jehož stavba byla ukončena v roce 1296. Korunovace Václava v roce 1297 byla úzce spjata se Zbraslaví. Druhý den byla ve Zbraslavi slavnost a při té příležitosti byl položen základní kámen ke stavbě gotického mariánského chrámu. Chrám patřil k nejvýznamnějším středověkým stavbám. Po smrti Václava II. výstavba chrámu ustala. Ve výstavbě bylo pokračováno až zásluhou Elišky Přemyslovny v roce 1329. Výstavba dalších klášterních budov probíhala až do roku 1333. Dalším zlatým obdobím Zbraslavského kláštera bylo období panování krále Karla IV. Roku 1350 potvrdil výsady kláštera a přivtělil k němu Zvoli a mnoho přilehlých vesnic osvobodil klášter od daní. Tou dobou měl klášter kolem 300 mnichů, kteří plnili poslání svého řádu, což přineslo rozkvět i pro Zbraslav.

http://www.zbraslavhistorie.info/zamek-zamek_zbraslav.php