Pinkasova synagoga Praha Josefov

Pinkasova synagoga, Praha
Pinkasova synagoga je druhá nejstarší dochovaná synagoga v Praze.

Synagogu nechal roku 1535 postavit v pozdně gotickém slohu jeden z významných členů pražské židovské obce Aron Mešulam Horovic. Podle jeho vnuka, rabína Pinkase Horovice, pak patrně získala své jméno – Pinkasova škola. Stavba sloužila jako soukromá rodinná modlitebna a v její blízkosti byla zřízena rituální lázeň (mikve). Do své původní podoby byla synagoga obnovena v letech 1950-54.
Památník českých a moravských obětí šoa

Pinkasova synagoga byla v letech 1955-60 přeměněna na Památník téměř 80 000 českých a moravských Židů, kteří se stali oběťmi šoa. Autory jednoho z nejstarších památníků svého druhu v Evropě jsou malíři Václav Boštík a Jiří John. Po sovětské invazi roku 1968 byl památník na více než 20 let uzavřen. Plně zrekonstruován a zpřístupněn byl až roku 1995.

Stálá expozice - Dětské kresby z Terezína
Expozice v 1. patře přibližuje osudy židovských dětí, vězněných za druhé světové války v ghettu Terezín. Je založena na dnes již světoznámých dětských kresbách, vytvořených v letech 1942-44 v terezínském ghettu pod vedením malířky Friedl Dicker-Brandeisové.

Emotivně působivé kresby vypovídají o persekuci Židů za nacistické okupace českých zemí v letech 1939-45. Zachycují transporty do Terezína i všední život v ghettu stejně jako sny o návratu domů či životě v židovské domovině v Palestině. Naprostá většina dětí byla zavražděna v plynových komorách vyhlazovacího tábora Osvětim- Březinka.

Text použit z webových stránek:
https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/pinkasova-synagoga/

Návštěvnické info
Součást prohlídkového okruhu: Židovské muzeum v Praze a Pražské Židovské Město.
Bezbariérový přístup: ne.

Otevírací doba:
otevřeno po celý rok denně s výjimkou sobot a dalších židovských svátků.
letní čas: 9.00 - 18.00
zimní čas: 9.00 - 16.30

Vstupné
https://www.jewishmuseum.cz/informace/navstivte-nas-rozcestnik/vstupne/

Kde nás najdete
Široká 3, 110 00 Praha 1

Kontakt
IRC@jewishmuseum.cz
tel: +420 222 317 191, +420 222 749 464, +420 222 749 461
fax: +420 222 371 181

https://www.jewishmuseum.cz/pamatky-a-expozice/pamatky/pinkasova-synagoga/

Body zájmu

Tipy na trasy