Toulovcovy Maštale

Toulovcovy maštale jsou přírodní oblastí pískovcových skal a borových lesů. Rozkládají se asi 13 km jihozápadně od města Litomyšle, mezi obcemi Proseč, Budislav a Novými Hrady. Oblast leží na rozhraní České tabule a Českomoravské vrchoviny. Na počátku 15. století oblast daroval rytíř Vavřinec Toulovec z Třemošné městu Litomyšli a jejímu špitálu.

Přírodní rezervace Maštale byla vyhlášena OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 (protože se nacházela ve dvou novodobých okresech). Dnešní rezervace má rozlohu 1083,6 hektarů. Dělí se na Toulovcovy a Městské maštale. Hlavní osu území tvoří horní tok říčky Novohradky s množstvím drobných přítoků. Nadmořská výška území je 350–550 m n. m. Většinu sedimentů tu tvoří glaukonitické pískovce z cenomanu. Vyskytují se tu také vzácné a chráněné rostliny a živočichové (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). Z tohoto důvodu zde platí zákaz vstupu mimo turistické značky a jízdy na kole mimo cyklostezky a zpevněné cesty (včetně zákazu pohybu na kolech po turistických značkách)

Mikroregion Toulovcovy maštale
Dnes je oblast vyhledávaná k aktivní rekreaci. Nádherné prostředí sdružilo okolní obce do mikroregionu Toulovcovy maštale, jehož společným úsilím byly v oblasti postaveny již čtyři rozhledny a síť cyklostezek. Obce sdružení: Bor u Skutče, Budislav, Hluboká, Jarošov, Leština, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady, Perálec, Poříčí u Litomyšle, Proseč, Zderaz.

Body zájmu

Tipy na trasy