Pískovcová skalní obydlí Zderaz

Pískovcová skalní obydlí
Nevíme přesně, kdy sklepy vznikly. Jisté je , že v polovině 19. století , kdy bylo ve Zderazi přes 600 obyvatel v 94 domech. Obvykle bydlelo i několik rodin v jedné místnosti. Proto se asi uchylovali k bydlení ve sklepích, kolem nichž si přistavovali různé přístřešky a přístavby. Později si nad nimi nebo vedle nich postavili drnové nebo roubené chalupy, které během času přestavovali až do dnešní podoby. Podle některých názorů mohly být vytesány v době 30-ti leté války jako úkryty pro úrodu a majetek před vojskem a teprve později byly některé z nich využity pro bydlení. Před vydáním tolerančního patentu ( r. 1781 ) mohly být využívány k tajným obřadům a setkáním nekatolického obyvatelstva , které bylo v našem kraji poměrně silně zastoupeno. Podle ústního podání je u čp. 39 velký sklep , kerý má uprostřed sloup a okolo vytesaná sedátka. Kolem sloupu tančili prý Adamité. Lidé tak říkali helvétům ( Viz. Tereza Nováková , román Děti čistého živého ). Zasypán byl v padesátých letech 20. století.

Některé sklepy sloužily jako dílny . U čp. 45 je v pískovci vytesaná kovárna s výhní ( datovaná 1821). Pracoval v ní kovář Leopold Svoboda. U čp. 87 je sklep o třech místnostech, jedna má okna. Jeden sklep je zatesán o podlaží níž. U čp. 32 jsou vedle vchodu do sklepa vidět záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce. Čp. 88 mají 3 sklepy , jeden s okny. Stěna jedné obytné místnosti domu je vytesaná v pískovci. Sklep u čp. 99 je dnes znovu využíván jako obytná místnost rekreační chalupy. Některé sklepy mají vytesané různé poličky , výklenky, sedátka, průhledy, záseky pro trámky a prkna. Nad vchody je vidět záseky pro trámky přístřešků. Uprostřed nebo v rohu mají kruhové větrací otvory o průměru 20–30 cm.

Sklepy u čp. 37 a 107 byly vytesány až v polovině 20. století. Některé sklepy mají datování , většinou z druhé poloviny 19. století. Neví se přesně kolik sklepů je zasypaných a odstřelených. Při výkopových pracích plynofikace byl náhodně objeven u čp. 39 zasypaný sklep , o kterém nikdo z pamětníků nevěděl. Takových sklepů může být více. Všechny sklepy jsou na bývalých nebo současných obecních parcelách.

Otevírací doba po tel. domluvě 721 906 840

http://www.obeczderaz.cz/23-skalni-obydli/