Panský stůl Toulovcovy Maštale

Panský stůl
Jarošov kraj Pardubický

Studánka (málo vydatná, na rozdíl od ostatních v Toulovcových Maštalích) se nachází v blízkosti skalního útvaru Panský stůl. Je to v podstatě velký balvan, na kterém je možno posed..
Autor: Naděžda Gutzerová

http://www.estudanky.eu/1218-studanka-pansky-stul

Body zájmu

Tipy na trasy