Klecanský jez a správa zdymadla Klecany

Když dojdete z Klecan do Klecánek, otevře se před vámi krásné údolí vytvářené po staletí Vltavou. V Klecánkách najdete jeden z nejstarších jezů na Vltavě. Klecanský jez byl zbudován firmou Lanna a funguje od r. 1899. Původní, starý hradlový jez byl postupně rekonstruován až do dnešní podoby. Starý jez zůstal zachován tak, že jeho konstrukce je sklopena na dně řeky. Jednotlivá jezová pole nového jezu jsou hrazena ocelovou dutou klapkou podpíranou hydraulickými válci. Kapacita jezu je 650 m3. Stavba nového jezu byla zahájena počátkem r. 1978 polskou firmou Budimex. Při výstavbě nového jezu se zachovala původní vorová propust, která byla využita v r. 1985 k postavení malé vodní elektrárny. Ve spolupráci s ČKD Blansko zde byly umístěny 4 přímoproudé Kaplanovy turbiny, které mohly dosahovat průměrného výkonu až 40 KWh. Pro zlepšení zhodnocení průtoku byla v r. 2 000 zahájena výstavba nové elektrárny se dvěma turbínami typu SemiKaplan s průměrem oběžného kola 2 300 mm Hydrohrom SSK. Každá turbína o hltnosti 20 m3/s.
Zajímavá je rovněž budova správy jezu, nejen pro svou architekturu, ale i proto, že jsou na její zdi zaznamenány výšky hladiny Vltavy při povodních od roku 1890. Nejhorší povodeň (viz příloha zpravodaje z 5.7.2012) zažily Klecánky v r. 2002, kdy hladina Vltavy stoupla o 9,37 m nad normál.
Přibližně kilometr pod jezem, po toku řeky, jsou plavební komory, ke kterým vede horní plavební kanál o délce 936 m.

http://www.mu-klecany.cz/

Body zájmu

Tipy na trasy