Čap

Čap
Čap (v některých mapách[1] a dalších zdrojích označovaný též jako Čáp, německy Tschapkenle) je pískovcová vyvýšenina (387 m n.m.) se zbytky stejnojmenného skalního hradu v katastrálním území Zátyní (území města Dubá), asi 1,5 km severozápadně od osady Pavličky (část obce Tuhaň) a 4 km západně od města Dubá v jižní části okresu Česká Lípa.

Popis útvaru
Vrchol kopce tvoří 6 metrů vysoký skalní kyj ze železitého pískovce, čnící nad propastí. Tento pozoruhodný útvar bývá nazýván Čapská palice. Nezalesněná skála na vrcholu poskytuje dobrý výhled na Dokeskou pahorkatinu a České středohoří.[2] Samotný Čap je řazen do Polomených hor.

Hrad Čap
Jsou zde zachovány nepatrné zbytky skalního hrádku, založeného kolem roku 1400 Berky z Dubé[3]. Zakladatelem byl zřejmě Jindřich Berka zvaný Jednooký, postavil ho pro jednoho ze svých tří synů. Čap byl v té době panstvím. V roce 1402 celý svůj majetek mezi ně podělil, Václav Berka dostal Čap, sídlo panství přenesl do nedalekého Zakšína.[4] Už za rok jej Václav prodal i s okolními pozemky. V té době asi opuštěný hrad zanikl a i s okolím se stal později částí panství Berštejn.[5]

Z dřevěného hrádku se zachovala cisterna a sklepení vyhloubené do skal. Původní vzhled není znám. Kolem byl mohutný tesaný příkop. Na vrcholové plošině je viditelný vchod do zasypaných sklepů, cisterna dešťové vody ze střechy či vytesaná kruhová studna je na severní straně skály.[6]

Přístup k lokalitě
Čapská palice i s přilehlou pískovcovou plošinou se tyčí nad Velkým Čapským dolem, do něhož lze od někdejšího hradu sestoupit po Kamenných schodech. Touto částí CHKO Kokořínsko - Máchův kraj prochází modře značená turistická cesta od jihu z Pavliček a rovněž i cyklotrasa č. 0058. Z Čapského dolu nahoru k Čapu od rozcestí míří krátká zeleně značená odbočka. Od rozcestí na východní straně Čapu vede žlutě značená spojovací cesta do Malého Čapského dolu. Nejbližší ves Pavličky je od Čapu vzdálena necelé 2 km, z autobusové zastávky Tuhaň, Pavličky je možné spojení po silnici č. 260 do Dubé.[7]

Přispěvatelé Wikipedie, „Čap,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cap&oldid=15974084 (získáno 25. 01. 2019).