Zámek Milotice

Zámek Milotice
Státní zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí posledních majitelů rodu Seilern-Aspang.

Posledními soukromými držiteli milotického zámku byl rod Seilernů, jemuž byl majetek konfiskován na základě Benešových dekretů. Veřejnosti byl zámek zpřístupněn již roku 1948. Přibližně od poloviny 60. let 20. století probíhaly úpravy interiérů zámku; v roce 1974 byla nová instalace hotova a návštěvníkům byla nabídnuta stylizovaná prohlídková trasa, akcentující barokní epochu, která byla ze společenského hlediska pro Milotice nejvýznamnější.

V roce 2005 prošly interiéry milotického zámku změnami, které si kladly za úkol uvést reprezentační prostory zámku do podoby, jakou měly v první polovině 20. století, kdy byl zámek obýván rodem Seilern-Aspang. Prohlídka interiérů je tak zároveň nahlédnutím do všedních dnů na milotickém zámku za jeho posledních soukromých majitelů.

Je nutno říci, že rodina Seilernů neoplývala velkými majetky, rozsah velkostatku byl snížen pozemkovou reformou a její poslední majitel, JUDr. Ladislav Seilern, prosazoval úplnou soběstačnost hospodářství. Nakupovaly se pouze ty věci, které nebylo možné vyrobit vlastními silami. Rodina nedávala svůj původ na odiv, ale přijímala z něho vyplývající závazky.

Kontakt:
Rezervace a objednávky skupin:
tel. +420 518 619 643,
+420 724 663 502

Prohlídkové okruhy:
Zámecké interiéry (základní okruh)
Zkrácená prohlídka v kostýmu zámeckým parkem
Zamecká zahrada 

Více na:
https://www.zamekmilotice.cz/

Návštěvní doba:
1. 4.–30. 4.     so–ne     9.00–15.00
1. 5.–31. 8.     út–ne     9.00–16.00
1. 9.–30. 9.     út–ne     9.00–15.00
1. 10.–31. 10.     so–ne     9.00–15.00

Vstupné (základní okruh):
    Dospělí 110 Kč
    Děti do 6 let zdarma
    Děti 6-15 let 75 Kč
    Studenti 15-26 let 75 Kč
    Senioři nad 65 let 75 Kč
    Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 3 děti) 295 Kč
    Držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P zdarma
    Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
    Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 75 Kč
    Držitelé průkazu Fondu ohrožených dětí 75 Kč
    Držitelé karet ICOM, ICOMOS, sociase muzeí a galerií ČR. zamšstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), volných vstupenek NPÚ a novináři po předchozí akreditaci zdarma

https://www.zamekmilotice.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne