Most T.G.Masaryka Kralupy

Most T. G. Masaryka

Do roku 1928 spojoval oba břehy Vltavy pouze přívoz. Most byl postaven po dlouholetém úsilí města až v letech 1926-1928. Tento železobetonový most překlenuje jedním obloukem Vltavu a dvěma přilehlá nábřeží. Je to na svou dobu unikátní stavba rozpětím středového oblouku 80 m (pilíře nesměly být umístěny do řeky). Projekt mostu vypracovali J. Farský a J. Kroha. Za "první republiky" se za přechod mostu vybíralo mýtné (výnos mýta měl sloužit na údržbu mostu), domek výběrčího mýta zůstal dochován na kralupské straně mostu (dveře i okno jsou zazděny). V jeho blízkosti jsou na obou stranách mostu 2 žulové pamětní desky: pamětní deska s popisem stavby mostu a reliéfním znakem města, a pamětní deska s reliéfem T.G. Masaryka, po kterém je most pojmenován.

http://www.kralupynadvltavou.info/clanky/historie-a-pamatky/pamatky/

Body zájmu

Tipy na trasy