Vyhlídka Hostibejk Kralupy nad Vltavou

Vyhlídka Hostibejk

Oblíbeným cílem vycházek je chráněná přírodní památka (vyhlášeno v roce 2002), ke které se dostaneme po zelené turistické značce od kralupského nádraží.

Vyhlídkový altán nad městem je častým cílem turistů i místních obyvatel. Skalní masiv Hostibjek je tvořen svrchnokřídovými sedimenty a je vyhlášen přírodní památkou.

Název vrchu Hostibejk se objevuje již v roce 1670 – v archivu křížovnického řádu. Vysvětlení tohoto názvu není jednoznačné, slovo se skládá ze dvou substantiv – Hosť a bejk. Hosť je staroslovanské vlastní jméno – tedy Hosťův býk. Je možné, že v době slovanského osídlení zde žil nějaký majitel chovného býka jménem Hosť. Podle dochovaných historických pramenů zde stávalo pohanské obětiště, mohlo být Slovanů.  
Vrch je parkově upraven, zdobí jej pískovcové skály, je 233 m vysoký. Propojují se zde 3 vrstvy geologických útvarů. Základ Hostibejku tvoří starohory vzniklé před 2600 mil. let. Na ně navazují prvohory skládající se ze svrchního karbonu vzniklého před 345 mil. lety. Prvohory tvoří podstatnou část Hostibejku. Třetí geologický útvar – svrchnokřídová vrstva druhohor – vznikl postupem moře na pevninu, neboť před 136 mil. let byl Hostibejk pod hladinou moře. Ve skalním pískovcovém bloku na cestě k altánku můžeme pozorovat zbytky mořské fauny.

https://www.mestokralupy.cz/mesto/turisticke-informace/co-musite-ve-meste-navstivit/

Body zájmu

Tipy na trasy