Přehradní nádrž Mšeno, Jablonec nad Nisou

Přehradní nádrž Mšeno, Jablonec nad Nisou
Údolní nádrž Mšeno nebo Přehrada Mšeno obecně nazývaná Jablonecká přehrada je největší přehrada v povodí Lužické Nisy. Nalézá se nedaleko centra Jablonce nad Nisou a v bezprostřední blízkosti jeho sídlištní zástavby. Je napájena Mšenským potokem. Přehrada patří mezi největší městské nádrže ve střední Evropě a tvoří údajně největší vnitroměstskou vodní plochu v Evropě na východ od Ženevského jezera[1]. Postavena byla v letech 1906–1908 pražskou stavební firmou Franz Schön a synové.

Historie
Podnět ke stavbě přehrady daly ničivé povodně na konci 19. století, (především povodeň z 30. července 1897). Jako projektant se na přípravě stavby přehrady podílel i univerzitní profesor Otto Intze z Cách. Konkurz vyhrála firma Schön a synové z Prahy. Stavba byla zahájena v květnu 1906, dokončena v roce 1909, štola z Lužické Nisy byla dokončena v roce 1910 a zkolaudována v březnu 1911. Stavba stála 4 238 190 rakouských korun.[2] Naposledy byla přehrada vypuštěna v letech 1998 a 1959.

Technické informace
Zděná hráz a náspy s cestami dělí nádrž na tři části. S hrází souvisí dvě přívodní štoly: z Bílé Nisy a z Lužické Nisy. Zásobní objem nádrže činí 1,897 mil. m³ (maximální až 2,786 mil. m³).

Plocha vodní plochy je necelých 40 ha. Výška hlavní hráze je 15,8 m, délka 425 m, šířka hráze 4,5 m v koruně a 15 m v základech[3]. Leží na kótě 513 m n. m. Výška hráze nad základovou spárou 20 m.

Injekční štola pod hrází přehrady
Vzhledem k velkým průsakům pod podložím hráze byla pod hrází vybudována speciální injekční štola. Práce na štole započaly v prosinci 1997 a již za 3 roky bylo vše hotovo. Při budování štoly se používalo malých naloží k narušení horniny. Ta byla následně pomocí klasických kolejových vozíků odvážena k montážní šachtě kde byla jeřábem vyzvedávána. Po vyhloubení celé štoly zde bylo provedeno vybetonování. Používalo se speciální pojízdné bednění. Bednění se sundávalo již druhý den. Po tomto vybetonování byla provedena injektáž a speciální vrty na zjištění stavu tělesa hráze. To bylo ve výborném stavu a tudíž zde nebyla potřeba tak nákladná sanace. O to horší však byla injektáž pod podlahou. Zprvu bylo plánováno s tím že se bude používat cementová směs. Avšak podloží bylo tak husté, že směs se nedostávala daleko a bylo by potřeba provádět více vrtů. Proto bylo rozhodnuto o nákupu speciální hmoty na bázi polyuretanu, která byla navíc dvousložková a po smíchání se rozpínala a tudíž vytvářela vysoký tlak. Sanace dopadla velmi dobře. Předpokládaný průsak byl 0,1 l.s-1 avšak jeho hodnota je 0,06 l.s-1. Šířka této štoly pod hrází je 1,8 m. Délka štoly od Pasek z Lučanské Nisy je 636 m.

Přispěvatelé Wikipedie, „Mšeno (přehradní nádrž),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%A1eno_(p%C5%99ehradn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE)&oldid=16608859 (získáno 10. 12. 2018).