Minická skála Kralupy nad Vltavou

Minická skála
Přírodní památka vyhlášená v roce 1986 o rozloze 0,37 ha se nachází na jihozápadním okraji části Minice nedaleko od silnice vedoucí z Kralup n/Vlt do obce Otvovice. Pro svůj vzhled připomínající profil K.H.Borovského se jí mezi místními obyvateli říká Havlíčkova skála. Jedná se o proterozoickou vyvřelinu ze starohor, starou asi jednu miliardu let, kde se nacházejí chráněná rostlinná společenstva skalních stepí – např. koniklec luční, silně ohrožený česnek tuhý, vlnice chlupatá, vousatka prsnatá apod. Skála je domovem teplomilných druhů hmyzu. Při pohledu dolů z vrcholu minické skály uvidíme romantické údolí Rusavky, které dostalo název podle zaniklé středověké vsi. A nad námi se tyčí vrchol minického hradiště.

https://www.mestokralupy.cz/mesto/turisticke-informace/co-musite-ve-meste-navstivit/

Body zájmu

Tipy na trasy