Sprašová rokle v Zeměchách Kralupy

Sprašová rokle v Zeměchách
Západně od Kralup se ukrývá pozoruhodná přírodní lokalita - geologická zajímavost ze čtvrtohor.
Nad jižním okrajem vsi Zeměchy se v místech bývalé úvozové cesty vytvořil vlivem eroze v silných sprašových vrstvách v průměru až 16 metrový hluboký zářez – sprašová rokle, která je zhruba 450 m dlouhá. Světlejší a tmavší vrstvy ve stěnách rokle odhalují střídání dob ledových a meziledových v časovém úseku zhruba 200 tisíc let. Lokalita je významná i z botanického a zoologického hlediska, žije zde teplomilný hmyz a zajímavé druhy měkkýšů. Na okrajích se dochovaly ostrůvky černozemní stepní vegetace např. s rozincem bezlodyžným, hlaváčkem jarním, modřencem tenkokvětým aj.
Území na ploše 1,49 je chráněno od r. 1986 jako přírodní památka.

https://www.mestokralupy.cz/mesto/turisticke-informace/co-musite-ve-meste-navstivit/

Body zájmu

Tipy na trasy