Rtyně v Podkrkonoší - městské muzeum

Rtyně v Podkrkonoší - městské muzeum

Tel.: 491 614 218
Mobil: 602 123 990
muzeum@mestortyne.cz

Rtyňská muzejní tradice se zrodila r. 1936 ustavením padesátičlenného muzejního spolku, v jehož čele stál učitel místní školy Antonín Vorlický. Do jedné třídy tehdejší obecné školy začal spolek shromažďovat historické předměty a tím dal základ rtyňskému muzeu. Dnes je městské muzeum umístěno v bývalém Památníku 1775, který byl roku 1975 přestavěn z rychetské konírny k 200. výročí selských bouří.

Muzeum má tři stálé expozice:

Expozice etnografická dokumentuje historii města a života zdejších obyvatel, ukazuje nástroje, oblečení a nástroje denní potřeby 18. a 19. století.

Expozice selského povstání 1775 připomíná na dobových dokumentech příčiny a průběh selských bouří a seznamuje s vůdcem selského guberna Antonínem Nývltem - Rychetským.

Největší a v severovýchodních Čechách ojedinělá je expozice 400 let dolování uhlí. Expozice vznikla roku 1992 a je každý rok rozšiřována a doplňována Dnes představuje řadu unikátních exponátů dokumentující těžbu rud a uhlí v oblasti Jestřebích hor od roku 1590 do roku 1990. Jsou zde zastoupeny hornické uniformy, pracovní nástroje, historické i současné, minerály a fosílie, modely důlních zařízení. K unikátům patří hornické prapory z let 1828 a 1842, důlní mapy a kompletní řada důlních lamp a dýchacích přístrojů důlních záchranářů. Součástí expozice je naučná stezka po hornických památkách.

Rtyňská zvonice - Po dobu oprav je expozice ve zvonici pro návštěvníky nepřistupná.
Po prohlídce muzea můžete navštívit i dominantu města - dřevěnou zvonici z roku 1592.

Muzeum je otevřeno

KVĚTEN - ŘÍJEN
Úterý - neděle
9:00- 12:00
13:00- 16:00 (poslední prohlídka v 15:30)

Vstupné

Dospělí - 20,- Kč
Děti - 10,- Kč

Vstupné do zvonice
5,- Kč

http://www.rtyne.cz/mestske-muzeum/d-68735/p1=8835

Body zájmu

Tipy na trasy