Prodej ryb - Hradecký kapr rybník Datlík

Prodej ryb "Hradecký kapr"

Celoroční prodej ryb probíhá každý čtvrtek od 14.00 do 18.00 na hájovně u rybníka Datlík.

Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. zajišťuje celoroční prodej ryb vylovených z vlastních rybníků nacházejících se v lesním prostředí, které rybám dodává výjimečnou kvalitu a chuť. Rybníky jsou začleněny do čtyř rybničních soustav. První z nich leží na potoku Biřička a tvoří ji rybníky Roudnička, Datlík, Cikán, Biřička a Cesta myslivců. Druhá se nachází na Stříbrném potoku a zahrnuje rybník Na Olšině a Výskyt. Bělečský potok je třetí soustavou a zásobuje vodou rybník Šanovec. Poslední rybniční soustava leží na nepojmenovaném potoku a tvoří ji rybníky Kříž, Češík, Jáma a Plachta. V celkovém součtu se jedná přibližně o 40 ha rybníků s rybí osádkou čítající okolo 12 tun. Pod hrází rybníka Datlík se nacházejí plůdkové rybníčky. K odchovu tržních ryb slouží každoročně rybníky Datlík a Výskyt. Ve zdejších vodách se chovají především kapři a jako doplňkové ryby candát, štika nebo sumec.

Podzim je v městských lesích obdobím výlovů. Většina rybníků je vylovena v pracovní dny, takže se na ně může přijít podívat jen omezený počet zájemců. Abychom vyšli vstříc požadavkům veřejnosti, konají se výlovy některých rybníků v sobotu. Nabízí se tak možnost podívat se, jak výlov probíhá, co je jeho součástí a zakoupit si čerstvou rybu přímo na hrázi. Na sobotních výlovech nechybí ani občerstvení.

KONTAKT:
Jan Hýsek
baštýř
mobil: +420 603 216 607

http://www.mestske-lesy.cz/vykup-a-prodej-zveriny-a-ryb/prodej-ryb-hradecky-kapr.html

Body zájmu

Tipy na trasy