Hrob Jaroslava Seiferta

Hrob Jaroslava Seiferta

(23. září 1901 Žižkov – 10. ledna 1986 Praha)

Ke městu Kralupy nad Vltavou měl vřelý vztah velký český básník, laureát Nobelovy ceny za literaturu, Jaroslav Seifert. Pocházela odtud jeho matka a do rodiny jejího otce Antonína Boruty /významný místní kulturní a spolkový činovník/ malý Jaroslav velmi často a rád jezdil. Jeho dědeček se mu velice věnoval a při procházkách po místních pamětihodnostech jej uváděl do světa literatury a umění. Proto později Kralupsko mnohokrát vstoupilo jako zdroj inspirací do básníkovy tvorby. Je rovněž pochopitelné, že Borutův hrob na místním hřbitově si Jaroslav Seifert zvolil za místo svého posledního odpočinku. Klidu se zde, alespoň zpočátku, příliš nedočkal. Jeho pohřeb byl pod silným dohledem tehdejší státní bezpečnosti, jejíž příslušníci neumožnili tehdejšímu disidentovi Václavu Havlovi vzdát hold této velké české kulturní osobnosti.

Body zájmu

Tipy na trasy