Přírodní rezervace Údolí Plakánek

Přírodní rezervace Údolí Plakánek byla vyhlášena roku 1990 a nachází se na pomezí okresů Mladá Boleslav a Jičín mezi vesnicemi Podkost, Vesec u Sobotky, Střehom a Dobšín. Předmětem ochrany je údolí s pískovcovými skalními okraji a věžemi, mokřadními loukami a fragmenty lužních společenstev, suťových lesů, relikních skalních borů a acidofilních a borových doubrav. Současné biotopy nahradily v dávné minulosti původní rozsáhlé jasano-olšové lužní lesy.

Do údolí Plakánek se dá dostat dvěma směry - buď po žluté turistické značce od hradu Kost nebo po modré značce od Vesce (nejprve se jde Veseckým Plakánkem, až později hlavním údolím). Údolím vede "Naučná stezka Údolí Plakánek", která má jedenáct zastavení s naučnými tabulemi a je dlouhá 10,5 km.

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adol%C3%AD_Plak%C3%A1nek