Vesnická památková rezervace Vesec u Sobotky

Vesnická památková rezervace Vesec u Sobotky

Ve Vesci najdete roubené domy, převážně patrové. Jsou postaveny do „okrouhlice“ tzn., že uprostřed je náves a průčelí všech domů na ni směřují.

Významným stavebním prvkem jsou sdružená okna v průčelí domů a pavlač po celé délce stavení, kterou překrývá střecha. Původně byla v každém domě v přízemí veliká obytná světnice a prostorná síň s pecí. Ze síně se vcházelo do dalších jedné až dvou místností na vejměnek. Další dveře na protější straně než vchod vedly na zahradu, pokud byla za domem. V síni byly také umístěny schody, které vedly na pavlač. V patře bývala opět jedna obytná místnost s okny do průčelí a na pavlač, do které se také z pavlače vcházelo. Pak se už nacházely nahoře jenom komory, dvě až tři, do kterých se také vcházelo z pavlače, a neměly žádná okna. Žádná z místností v patře nebyla mezi sebou propojena. Z pavlače vedly ještě další schody na půdu. Toto původní rozčlenění domu je nejvíce patrné v č.1.

Vesec patří k vesnicím, které jsou, dá se říct pravidelně vyhledávány filmovými společnostmi k natáčení různých filmů, reportáží i reklam.

Už v roce 1948 zde byl natáčen film „Léto“ podle předlohy Fráni Šrámka. Záběry jsou z č. 7 a 15, z návse a blízkého okolí.

Dalším celovečerním filmem bylo ve stejném roce „Vzbouření na vsi“. Tentokrát se celý děj odehrával přímo ve vesnici.

Rok 1982 další velice známý film „Jára Cimrman ležící spící“. Právě zde Cimrman vyučoval v obecní škole – č. 7 a zde i skončil svůj bohatý a pestrý život v muzeu peří – č. 19.

http://www.vesecusobotky.cz/index.php/vesecka-zastaveni