Signal festival, Praha

Název:
Signal festival

Místo konání:
Praha

Datum konání:
10. – 13.10.2019

Popis akce:
Stojíme na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Umělá inteligence, nanotechnologie, biotechnologie, autonomní automobily a 3D tisk proměňují svět kolem nás s každou další minutou. Revoluci vnímáme jako ohlédnutí do (nejen) české minulosti, ale stejně tak jako výhled a vizi do budoucna. Future Revolution. Revoluce je reflexe, revize, rekontextualizace stávajícího.

Revoluci chápeme jako změnu v širokém slova smyslu. Zdokonalení, radikální proměnu. Změnu společenského klimatu, změnu klimatu. Změnu celku, vnitřní proměnu jednotlivce.

https://www.signalfestival.com/