Karel Daniel Gangloff, Rožmitál pod Třemšínem

Název:
Karel Daniel Gangloff - Český Archimédés

Místo konání:
Podbrdské muzeum, Rožmitál pod Třemšínem

Datum konání:
22. 10. 2019 - 31. 1. 2020

Popis akce:
Podbrdské muzeum zahájí v úterý 22. října výstavu Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés.
Na pilu zahraje Petr Dopita.

Karel Daniel Gangloff (1809 – 1879) je jednou z nejvýznamnějších osobností 19. století spojených s Podbrdskem. V povědomí široké veřejnosti je zachována vzpomínka na tohoto muže, jenž v Rožmitále působil ve službách Arcibiskupství pražského. Připomínají jej dnes přímo v lesích v okolí Rožmitálu Gangloffův kříž, Gangloffův náhon či cesta Gangloffka, které jsou součástí turistických cest po CHKO Brdy.

Působení Gangloffa – lesmistra je dodnes výrazně patrné v našich lesích. Téma péče o lesy je v současné době velmi aktuální. Méně je však známý jeho odkaz coby vynálezce, který se zabýval jak vynalézáním měřických přístrojů pro geodézii a dendrometrii, tak strojů na zpracování dřeva. Svým komplexním přístupem hospodáře a lesního i strojního odborníka je Karel Daniel Gangloff inspirativní osobností, jejíž odkaz je stále aktuální.

Výstava Podbrdského muzea Karel Daniel Gangloff – Český Archimédés si klade za cíl představit široké veřejnosti v co největší šíři osobnost Karla Daniela Gangloffa – jeho život, působení jako lesmistra a vynálezce, zhodnotit jeho přínos pro současnost.

Výstava Karel Daniel Gangloff - Český Archimédés potrvá od 22. října 2019 do 31. ledna 2020 v Podbrdském muzeu. Výstava se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky.

https://www.podbrdskemuzeum.cz/vystavy-a-akce/karel-daniel-gangloff-cesky-archimedes-596_49cs.html