Evropské dny konzervování, Znojmo

Název:
Evropské dny konzervování - restaurování 2019

Místo konání:
Minoritský klášter, Znojmo

Datum konání:
9.10.2019

Popis akce:
V rámci Evropských dnů konzervování - restaurování se ve středu 9. 10. 2019 v 16:00 uskuteční přednáška Aleny Komendové, konzervátorky Jihomoravského muzea ve Znojmě na téma Konzervování-restaurování bronzového vědra s železnou obručí a uchem.

Návštěvníci budou mít možnost přímo v rámci výstavy se dovědět více o postupu exkavace archeologických nálezů a postupu jejich ošetření.

Přednáška proběhne na výstavě "Co jste ještě neviděli ..., Archeologie 2014 - 2018" ve výstavním sále v 1. patře minoritského kláštera.

Vědro, které je předmětem přednášky Aleny Komendové v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování stanovených organizací E.C.C.O., bylo nalezeno náhodnými nálezci v katastru obce Jazovice (okr. Znojmo) na konci října 2017. Lze ho datovat do 2. – 3. století našeho letopočtu doby římské, kdy na našem území sídlily germánské kmeny.

Nalezený předmět, dle určení PhDr. J. Jílka, Ph.D. z Východočeského muzea v Pardubicích, lze označit jako bronzové soudkovité östlandské vědro s železným kováním (prutem) pod okrajem, na kterém je zavěšeno ucho kruhového průřezu zakončené kuželovitými knoflíky. Zajímavostí jsou známky dlouhodobého užívání, např. několikanásobné opravy.

https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-Evropsk%C3%A9-dny-konzervov%C3%A1n%C3%AD_restaurov%C3%A1n%C3%AD-2019