Půl století od vyhlášení MPR, Pelhřimov

Název:
Půl století od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov

Místo konání:
MUZEUM VYSOČINY PELHŘIMOV

Datum konání:
8. 10. – 10. 11. 2019

Popis akce:
Půl století od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov.

V letošním roce uplyne 50 let od vyhlášení městské památkové rezervace Pelhřimov. Tomuto kroku předcházelo několik desetiletí vytváření zákonů na ochranu památek, jejichž prosazení nebylo právě jednoduché a ne vždy se setkávalo s všeobecnou podporou. Právě snaha o ochranu pelhřimovských architektonických skvostů bude ústředním tématem výstavy, která bude těžit zejména z bohatých fotografických fondů muzea. Fotografie připomenou, o které památky jsme se v uplynulém století lehkomyslně připravili a které se naopak zachránit podařilo. Stručně bude také připomenuta historie Klubu za starou Prahu a dalších organizací a jedinců, kteří se o prohlášení centra města za památkovou rezervaci nejvíce zasloužili.

http://muzeumpe.cz/index.html