17. listopad ve Znojmě

Název:
17. listopad ve Znojmě

Místo konání:
Dům umění, Znojmo

Datum konání:
12.11.2019 - 17.11.2019

Popis akce:
V roce 1989 zavanul do střední Evropy po více než padesáti letech nesvobody a totalitarismu tolik vytoužený „vítr změn“. Státy tzv. východního bloku začaly svrhávat své komunistické vlády, sovětské impérium stálo na pokraji zhroucení. I v tehdejším Československu bylo násilné potlačení pokojné studentské demonstrace 17. listopadu 1989 v Praze impulsem k dalekosáhlým změnám, které se do obecného povědomí zapsaly pod označením „sametová revoluce“.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě nabízí veřejnosti krátké ohlédnutí za těmito událostmi prostřednictvím výstavy fotografií v mázhauzu Domu umění. Dosud vesměs neznámé snímky, darované do muzea na podzim loňského roku, pocházejí z fotoaparátu a sbírky znojemského učitele Mgr. Petra Žáka a zachycují zejména průběh generální stávky dne 27. 11. 1989 na tehdejším znojemském „náměstí Míru“ (Masarykově / Dolním).

Mimo těchto fotografií se mohou návštěvníci těšit na část zapůjčené přeshraniční putovní výstavy „30 let bez železné opony“, kterou připravili pracovníci správ rakouské i moravské strany podyjského národního parku.

Doprovodnou akcí k výstavě bude ve čtvrtek 14. 11. 2019 v 18 hodin beseda s pamětníky a přímými aktéry převratových událostí v Domě umění, moderovaná historikem Jiřím Kacetlem.

Pozváni do diskuse jsou:
MUDr. Martin Syka, lékař, někdejší člen OF a kooptovaný poslanec České národní rady a později i PS PČR
P. Josef Hudec, O.Cr., probošt křižovníků s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hippolyta
MUDr. Lubomír Černošek, lékař, zakládající člen obnoveného Okrašlovacího spolku ve Znojmě
Mgr. Zbyněk Sturz, historik a učitel, zástupce mladší generace.

Výstava potrvá pouhý týden, nezapomeňte si proto na ni najít čas.

https://www.muzeumznojmo.cz/Vystavy-17.-listopad-ve-Znojm%C4%9B