Přírodní památka Broumarské slatiny Opočno

Přírodní památka Broumarské slatiny
Broumarské slatiny je přírodní památka ev. č. 867 poblíž Semechnic, při východním břehu rybníka Broumar v okrese Rychnov nad Kněžnou. Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Důvodem ochrany je zachování slatinné, bezkolencové louky a porostů vysokých ostřic, mokřadní olšiny, jasano-olšového luhu a vlhké dubohabřiny s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve všech jmenovaných biotopech. Z chráněných druhů se zde vyskytuje například hlízovec Loeselův (Liparis loeselii), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), nebo ostřice Davallova (Carex davalliana).

Přispěvatelé Wikipedie, „Broumarské slatiny,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Broumarsk%C3%A9_slatiny&oldid=14187837 (získáno 30. 9. 2017)

Autor: Tomáš Merta – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50657640