Přírodní památka Opočno

Přírodní památka Opočno
Opočno je přírodní památka ev. č. 5697 v okrese Rychnov nad Kněžnou. Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Většina chráněného území se nachází uvnitř opočenské obory, kam je vstup veřejnosti umožněn pouze v otevírací hodiny obory. Území je zároveň chráněno jako evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000.

Předmětem ochrany je podpora a stabilizace populace evropsky významných a silně ohrožených živočišných druhů - páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a roháče obecného (Lucanus cervus) včetně aktivní ochrany jejich biotopu a podpora jejich dalšího šíření na lokalitě.

Přispěvatelé Wikipedie, „Opočno (přírodní památka),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Opo%C4%8Dno_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)&oldid=14861254 (získáno 30. 9. 2017)

Autor: Tomáš Merta – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50657136