Kostel Nejsvětější Trojice, Opočno

Kostel Nejsvětější Trojice, Opočno

Původ kostela, tvořícího součást zámeckého areálu, je kladen do první poloviny 14. století, kdy na jeho místě stála gotická hradní kaple sv. Ondřeje. V roce 1567 byl objekt renesančně přestavěn za účelem zřízení rodové hrobky Trčků z Lípy. V roce 1716 byla provedena G. B. Alliprandim významná vnější barokní přestavba objektu. Původní renesanční interiér zůstal zachován. Relikviář a kazatelna s řezanou výzdobou na řečništi z let 1711 – 1715 jsou dílem italského řezbáře G. B. Bully. Z počátku 18. století je i hlavní oltář. Pro své architektonické hodnoty patří stavba mezi přední dochované památky z doby renesance u nás. Renesanční budova sousední fary pochází z roku 1567. Barokní úpravy z počátku 18. století jsou typickým dokladem vývoje zástavby i přestavby města. V letech 1623 – 1729 sloužila jako školní budova.

http://www.opocno.cz/