Kapucínský klášter, Opočno

Kapucínský klášter s kostelem Narození Páně, Opočno
Ojedinělý raně barokní komplex kostela a jednopatrových klášterních budov založený r. 1673 Ludvíkem Colloredem z Wallsee, postavený v letech 1676 – 78 italským stavitelem Bernardem Minellim. Po požáru v roce 1733 byl do dvou let obnoven. Pozdně barokní kaple sv. Kříže (P. Marie) s čtyřkřídlým ambitem byla ke kostelu připojena v letech 1761 – 1763. Autorem cyklu Křížové cesty (14 rokokových olejomaleb) z roku 1760 je vídeňský dvorní malíř 18. století Jan Václav Bergl, rodák ze Dvora Králové. Barokně upravená kamenná plastika na čelní fasádě znázorňuje Ježíše v Getsemanské zahradě. Patrný letopočet je přípomínkou posledních úprav, provedených v roce 1886. S klášterním kostelem je spojena slavná opočenská pouť zvaná Porciunkule – lidově porcinkule, která je svátkem celého kraje a připadá na první neděli v srpnu. „Porciunkulí“, tj. „malým podílem“ nazval sv. František kostelík poblíž italské Assisi. Kostelík sám opravil a každoročně slavil výročí jeho posvěcení. Toto místo se stalo kolébkou jeho duchovního díla a slaví se ve všech kostelích, kde působí Františkovi duchovní synové.

http://www.opocno.cz/

Autor fotografie: Packare – Vlastní dílo, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42011255