Křížová cesta, Moravský Beroun

Křížová cesta na Křížovém vrchu, Moravský Beroun
Křížová cesta na Křížovém vrchu byla vysvěcena dne 1. června 1751 o svatodušní neděli olomouckými františkány. Obec jim za to poskytla  jako odměnu 13 měřic ovsa (1 měřice = 5,849 litru). Po vysvěcení se na faře konala velkolepá hostina. Dne 16. června 1752 položil svobodný pán Friedrich Lichtblau základní kámen ke kapli na Křížovém vrchu, kterou postavil z vlastních prostředků. Roku 1752 zajistil farář Thrau pro tuto kapli poustevníka Konrada Thanela.
Roku 1819 byla zřízena a vysvěcena dřevěná zastavení Křížové cesty na Křížovém vrchu. Po několik let existoval zvyk, že každý snoubenecký pár na vrchu zasadil strom. Na podzim roku 1842 byla kolem Křížového vrchu postavena nová Křížová cesta a v dalších letech byly původní dřevěné kapličky nahrazeny zděnými.

http://www.morberoun.cz/assets/File.ashx?id_org=9908&id_dokumenty=272904