Muzeum Českého ráje v Turnově

Muzeum Českého ráje v Turnově
Muzeum drahých kamenů a šperků bylo založeno v roce 1886 a patří mezi nejstarší česká regionální muzea. Expozice jsou umístěny v historické budově, která se nachází blízko náměstí, má celkem 4 nadzemní podlaží a jedno sklepení. V současné době probíhá výstavba nové horolezecké expozice,  která bude otevřena v roce 2019.

Součástí  muzea je také Kamenářský dům (replika posledního turnovského roubeného domu, který byl zbourán v 70. letech 20. století).

Expozice
KAMENÁŘSKÝ DŮM
Tento objekt je kopií domu č. p. 19 z počátku 19. století, který do dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. V 60. letech minulého století byl již poslední turnovskou stavbou představující typ roubeného městského domu. Obvodové zdivo bylo kombinováno kamenem s krytou verandou a mansardovou barokní střechou původně krytou došky. V roce 2010 konečně dosáhly vytouženého cíle snahy Muzea Českého ráje prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. Realizací tohoto projektu vznikl tzv. „živý“ dům, který nabízí ukázku historických řemesel – zlatnictví a šperkařství, které mají v regionu dlouholetou tradici. Náplň expozice tzv. Kamenářského domu osvětluje historii vztahů mezi městy Turnov a Idar-Oberstein vystupující z materiálů fondů muzea, archivů u nás i v Německu a ze soukromé sbírky pana Dietra Jerusalema v Idar-Obersteinu.

HOROLEZECKÁ EXPOZICE
V Muzeu Českého ráje již několik let pracujeme na přípravách nové části našich expozic – muzea horolezectví v Českém ráji. Poptávka po vzniku expozice zaměřené na typický sport Českého ráje – horolezectví – se objevuje již desítky let. Od první myšlenky jsme urazili velký kus cesty. Proběhly desítky jednání, hledali se partneři, vymýšlela se podoba expozice, zajišťovala se podpora na nutných místech, sháněly se informace a materiály pro náplň muzea. Za desítkami lidí jsou tisíce hodin práce a výsledky se pomalu rýsují.

KLENOTNICE
V roce 1884 byla v Turnově založena Odborná škola pro broušení a zasazování drahokamů, dnes Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola v Turnově, v níž během desetiletí přibyly další uměleckořemeslné obory – stříbrnictví, rytí kovů, umělecké kovářství, odlévání kovů a restaurování. Od konce 19. století v ní vzniká unikátní kolekce prací učitelů a studentů, kterými se škola prezentovala na výstavách odborného školství a české kultury v Evropě i zámoří a sklízela medaile a Velké ceny na světových výstavách mj. v St. Louis 1904 nebo Paříži 1925 a 1937.

MINERALOGIE
Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Přibližuje jednotlivé procesy, které probíhají na povrchu Země i v jejím nitru a vysvětluje, jak naše planeta funguje.

HISTORIE KAMENÁŘSTVÍ A ZLATNICTVÍ
S nejstaršími doklady zpracování místních jaspisů, se návštěvníci seznámí už v archeologické expozici. O rozvoji novodobého broušení a řezání drahokamů i místního šperkařství vypovídá oddělení Turnovské kamenářství. Přes dobu Karla IV a Rudolfa II, kteří těžbě a využití domácích drahých kovů a kamenů věnovali zvláštní pozornost, se dostáváme k turnovským prospektorům a kamenářům, kteří se v roce 1715 sdružili do bratrstva.

LIDOVÁ KULTURA POJIZEŘÍ
Základem národopisné sbírky Muzea Českého ráje byly exponáty z Turnovska sesbírané pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze v roce 1895. Pojizerský roubený dům i malovaný nábytek patří k nejhodnotnějším projevům lidové kultury u nás, proto se jim věnujeme i v naší stálé expozici, ačkoliv k muzeu patří malý skanzen, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova.

HISTORIE
Historická expozice přibližuje návštěvníkům kulturní dějiny Turnova a jeho okolí. Soustřeďuje se na významné osobnosti a důležité dějinné události spjaté s regionem.

ARCHEOLOGIE
V březnu roku 2010 byla v  Muzeu Českého ráje otevřena obnovená archeologická expozice s názvem Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří.

Do té doby jsme naší veřejnosti prezentovali především starší nálezy –  štípané kamenné nástroje neandertálců z Jislovy jeskyně v Klokočských skalách, výbavu žárových hrobů z mladší doby bronzové a starší doby železné ze Svijan, Svijanského Újezdu, Čtveřína a Turnova nebo soubory luxusních kovových artefaktů z doby železné a doby římské ze skalního bradla Čertova ruka na Hruboskalsku.

Cesta kamene
Interaktivní zábavně poučná stezka
Tato stezka provází své „cestovatele“ stálými expozicemi našeho muzea – expozicí mineralogie a drahých kamenů. Kontinuálně seznamuje návštěvníky na 12 zelených pointech se vznikem kamene, nalezišti, způsoby těžby, rozdílnými krystalickými strukturami, fyzikálními vlastnostmi, se způsoby určování pravosti. Pokračuje způsoby opracování, broušení, leštění až po návrh šperku a jeho náročné klenotnické zpracování.

Otevřeno denně kromě pondělí:
květen – září 9.00 – 17.00 hod.
říjen – duben 9.00 – 16.00 hod.
Muzejní obchod s drahými kameny a šperky dle otevírací doby muzea
Soboty a neděle – polední pauza (12.00 – 13.00) pouze v muzejním obchodě.

Ceník
Dospělí: 60,- Kč
Důchodci: 40,- Kč
Děti do 15 let, studenti: 30,- Kč
Rodinné vstupné: 120,- Kč
Dílny: 40,- Kč
Slevy na karty ISIC, ITIC, ZTP,…
Držitelé průkazu ZTP/P s doprovodem zdarma
Děti do 6 let, AMG, ICOM, NPÚ, press zdarma

Kontakt
Muzeum Českého ráje v Turnově / Kamenářský dům
Skálova 71, 511 01 Turnov

Tel.: 481 322 106, 481 321 148, 484 845 151, 481 325 277
E-mail: mail@muzeum-turnov.cz

http://www.muzeum-turnov.cz/

Turnov

Tipy na trasy