Kostel svatého Jakuba, Jindřichovice p/Smrkem

Kostel svatého Jakuba v Jindřichovicích pod Smrkem
Kostel svatého Jakuba Staršího u Jindřichovic pod Smrkem je ruina sakrální stavby stojící na jihovýchodním okraji obce při silnici do Dětřichovce. Původně však byl středem zdejší obce.[1] Zbudován byl v polovině 13. století a zasvěcen byl svatému Jakubu Staršímu.[1] K jeho zničení došlo roku 1431[2] během návratu husitských vojsk z jejich Spanilé jízdy od Baltského moře, kterou vedl Jan Čapek ze Sán.[1] O této události však neexistuje žádný dobový pramen.[3] Podle archeologických vykopávek bylo okolí kostela osídleno ještě během 16. a 17. století.[3] Zánik stavby tedy pravděpodobně nenastal v souvislosti s husitskými válkami, nýbrž až v období třicetileté války a následné protireformace.[3] Proto je pravděpodobné, že kostel zanikl až ve třetí čtvrtině století sedmnáctého.[3]

Objekt je kulturní památkou České republiky[4] a díky příspěvkům z ministerstva kultury mohla proběhnout jeho rekonstrukce.[3]

Popis stavby
Kostel byl postaven v pozdně románském slohu.[2] Loď byla obdélná zakončená apsidou.[1] Její vnější šířka dosahovala 13 metrů a délka lodě i s presbytářem činila (dle odvození z archivních materiálů) 23 metrů.[3] Okenní otvory byly zaklenuty lomeným obloukem.[1] Vstup do kostela zajišťovaly dvoje dveře. Umístěny byly v severozápadní a druhý v severovýchodní stěně kostela.[3] O podobě střechy nejsou žádné informace. Vedle kostela snad měla stát dřevěná zvonice.[1]

Zachovalo se torzo zdiva presbytáře, spolu s relikty lodí a relikty dvou postranních oltářů. Na svislé zdivo bylo užito lomového kameniva, v částech u okenních otvorů došlo k použití i zdiva. Na korunu zdiva bylo užito pískovce, žuly, křemeny a svory.[1] 

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svatého Jakuba Staršího (Jindřichovice pod Smrkem),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Jakuba_Star%C5%A1%C3%ADho_(Jind%C5%99ichovice_pod_Smrkem)&oldid=16059920 (získáno 22. 03. 2019).

Autor: Jan Polák – Pořízeno s vybavením z grantového projektu Wikimedia ČR „Fotoaparát“, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21725706