Státní zámek Opočno

Státní zámek Opočno
Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V zámku obklopeném přírodně krajinářským parkem jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami obrazů a zbraní.

Pro svoji historickou i uměleckou hodnotu byl opočenský zámek prohlášen národní kulturní památkou.

Prohlídkové okruhy
INTERIÉRY
V této části expozice uvidíte: africké a indiánské sbírky, historické interiéry, obrazárny a knihovnu.

ZBROJNICE (rozšíření prohlídky INTERIÉRY)
V této části expozice uvidíte: orientální zbrojnici, lovecký sál a rytířský sál.

APARTMÁ KINSKÝCH (rozšíření prohlídky INTERIÉRY + ZBROJNICE)
V apartmánu uvidíte: dva pokoje reinstalované do podoby z 19. století, unikátní evropsky významný oboustranný obraz Madony od G. B. Chiariho, sekretář kuriozit.

NOČNÍ PROHLÍDKA
Prohlídky expozice s průvodcem v noční atmosféře. Noční prohlídky se konají jen při vyhlášení mimořádné akce, pouze ve vybraných prostorách II. prohlídkového okruhu.

SPECIÁLNÍ PROHLÍDKA
Prohlídka s individuálně přizpůsobeným průběhem.

Nejčastěji požadované:
detailnější prohlídka sbírek zbraní a zbroje s výkladem (délka 90 min.)
individuální vlastní prostudování vybraného sbírkového okruhu (např. obrazárny, indiánské sbírky, zbrojnice) (délka 90 min.)
prohlídka vybraného návštěvnického okruhu pro uzavřenou skupinu do 10 osob

Možné pouze po předchozí domluvě.

Návštěvní doba
https://www.zamek-opocno.cz/cs/informace-pro-navstevniky/navstevni-doba

Vstupné
https://www.zamek-opocno.cz/cs/informace-pro-navstevniky/vstupne

Kontakt
Státní zámek Opočno
Trčkovo náměstí 1
517 73 Opočno

tel. +420 494 668 216
e-mail: opocno@npu.cz

https://www.zamek-opocno.cz/