Muzeum papírových modelů, Police nad Metují

Muzeum papírových modelů, Police nad Metují
V roce 2012 bylo v Polici nad Metují slavnostně otevřeno Muzeum papírových modelů. Na mapě mu-zeí České republiky se objevil nový subjekt, který se stal svatostánkem všech papírových modelářů. A nejen z České republiky, protože v Muzeu se prezentuje i práce modelářů z Polska nebo Slovenska.

Muzeum si začínalo budovat svoje místo na světě. Po počátečním záchvatu návštěvnosti se začal pro-sazovat běžný provoz. Se všemi těžkostmi, ale i slastmi vlastní existence. V „miminkovském“ věku se Muzeum vyrovnávalo se všemi dětskými nemocemi, ale z dnešního pohledu se zdá, že je všechny překonalo a že z  nich dokonce vyšlo posíleno a  imunní proti jejich opakování. Tento proces se dá charakterizovat i jinak. Jako cestu od prvních rozpaků ze strany lidí žijících ve městě k současnému stavu, kdy začíná být Police nad Metují na „svoje“ Muzeum pyšná. Samozřejmě, že za tím stojí spousta usilovné práce. Práce modelářů, kteří ve většině vzali Muzeum za své; usilovné práce všech lidí, kteří Muzeu pomáhají a kteří mu vtiskli jeho dnešní tvář.

Z pozice současného ředitele se můžu za pětiletou historií Muzea ohlédnout a ocenit práci obou mých předchůdců. Pana Miroslava Hejnyše, který stál u jeho samotného zrodu a  Mgr. Martiny Váňové, která s Muzeem prodělala všechny dosavadní dětské nemoci. S jistou mírou pýchy můžu říct, že díky jejich práci návštěvnost Muzea stoupá, že se sem lidé rádi vracejí a že se stále zvětšuje množství akcí pořádaných buď přímo v Muzeu, nebo jako doprovodný program v jeho nejbližším okolí. Za všechny mohu jmenovat již několik let se opakující příměstské tábory nebo výstavy, které se konají v „Zeleném  domečku“ hned vedle Muzea.

A není možné vynechat ty, kteří s myšlenkou založení Muzea v Polici nad Metují přišli a kteří s Mu-zeem stále spolupracují. V první řadě to jsou duchovní otcové: modeláři Ladislav Badalec, architekt Milan Weiner nebo největší znalec historie papírového modelářství Josef Kropáček a společně s nimi sběratel Jaroslav Škop a výtvarník Jaroslav Soumar. A samozřejmě jednotliví kurátoři, kteří se starají  o svůj díl Muzea: Vojtěch Čaban (letecká technika), Michal Erben (architektura), Miroslav Konopka (svět přírody), Jiří Křivohlavý (kolová technika), Jan Kubík (lodě), Robert Navrátil (vojenská technika) a Jiří Rücker (vesmírná technika, sci-fi a fantasy). A nejspíš bych mohl takhle jmenovat další a další lidi, kteří Muzeum podporují. Redakcí časopisu ABC počínaje, přes SDH Velká Ledhuje po všechny dobrovolníky, kteří nelitují času a námahy pro to, aby Muzeum bylo ve stále lepší a lepší kondici. A jistě bych na mnohé z nich zapomněl. I těm, jejichž jména se tady neobjevila, si dovolím poděkovat, protože bez jejich práce a pomoci by to nešlo minimálně tak dobře, jak to dnes jde.

Kniha, kterou máte v rukou, vznikla jako hold papírovému modelářství. Můžete ji ale chápat i jako poděkování modelářům a konstruktérům modelů, ale stejně tak ji můžete vnímat jako připomenutí jednoho z nejzajímavějších oborů výtvarného umění. A že papírové modelářství je uměním, o tom nezapochybuje snad ani jeden jediný návštěvník Muzea papírových modelů v Polici nad Metují.

Vstupné
http://mpmpm.cz/pro-navstevniky/vstupne/

Otevírací doba
http://mpmpm.cz/oteviraci-doba/

Kontakt
Tyršova 341, Police nad Metují 549 54

info@mpmpm.cz
(+420) 777 828 657

http://mpmpm.cz/