Klokočské skály

Klokočské skály
Klokočské skály je přírodní rezervace ev. č. 918 v Jičínské pahorkatině, západně od obce Klokočí v okrese Semily v Libereckém kraji. Oblast spravuje AOPK ČR – regionální pracoviště Liberecko.[1] Přírodní rezervace leží na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj, evropsky významné lokality Průlom Jizery u Rakous a Geoparku Český ráj.

Předmět ochrany
Důvodem ochrany je mimořádně rozsáhlý souvislý skalní útvar křídového původu a zbytek reliktního boru. Výskyt žebrovice různolisté.

Popis
Klokočské skály vytvářejí skalní město při hraně kuesty z kvádrových křemenných pískovců svrchního turonu až coniaku, ukloněných k jihozápadu. Nejvyšší bod (458 m n. m.) leží na strukturně denudačním hřbítku na jihovýchodě. Mírný strukturní svah kuesty ve střední a severozápadní části rozčleňují četné sufozní závrty, na příkrém svahu vznikly věže, sloupy a skalní stěny s tvary gravitačního odsedání a s mocnými úpatními haldami. Místy vznikly skalní výklenky, pseudokrasové jeskyně (řada z nich významná i archeologicky[2]) a skalní hřiby. Skály jsou převážně zalesněné borovicí, místy s břízou. Na jihovýchodě je zřícenina skalního hradu Rotštejn. Jsou zde horolezecké objekty. Z linie skalních teras orientované ve směru SZ–JV jsou daleké výhledy na severní pohoří přes Rovenskou brázdu.[3]

Klokočská kuesta bývá označována za “geomorfologickou učebnicí”, neboť na této relativně malé ploše lze spatřit prakticky všechny formy pískovcového skalního reliéfu. Klokočské skály jsou proto řazeny ke geologickým lokalitám národního významu.[4]

Geomorfologické členění
Pod názvem Klokočská kuesta je to zároveň část geomorfologické jednotky náležící do celku Jičínská pahorkatina, podcelku Turnovská pahorkatina, okrsku Turnovská stupňovina a podokrsku Klokočsko-rovenské kuesty.[5]

Přístup
Skály se rozkládají zhruba mezi skalního hradu Rotštejn a vesnicí Rohliny. Po hraně skal prochází nejprve žlutá turistická značka, od rozcestí Klokočské průchody pak červená značka.[6] 

Přispěvatelé Wikipedie, „Klokočské skály,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kloko%C4%8Dsk%C3%A9_sk%C3%A1ly&oldid=17414854 (získáno 19. 07. 2019).

Autor: No machine-readable author provided. Olaf1541 assumed (based on copyright claims). – No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1448104

Autor: Petr1888 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26296233

Autor: By Petr1888 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26296234