Sobotka

Sobotka
Město Sobotka (2500 obyv.) je nazýváno jižní branou Českého ráje a leží  70 km severovýchodně od Prahy, mezi Mladou Boleslaví a Jičínem. Jde o město s bohatou historií a kulturní tradicí - každoročně se zde koná festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka a Sobotecký jarmark s festivalem uměleckých řemesel. Centrum Sobotky je městskou památkovou zónou se zachovalou lidovou architekturou (dřevěné roubené domy), urbanisticky hodnotným náměstím, dominantním kostelem a dalšími stavebními památkami. Nad městem se nachází  jedinečný lovecký zámek Humprecht ze 17. století, který je národní kulturní památkou. Ze Sobotky vedou turistické trasy na hrad Kost, hrad Trosky, zámek Staré Hrady nebo do údolí Plakánek.  

Kontakt
Městský úřad Sobotka
Boleslavská 440
507 43 Sobotka

493 571 401, 493 571 402
urad@sobotka.cz, sobotka@craj.cz

http://www.sobotka.cz/

MIC Sobotka
nám. Míru 3
507 43 Sobotka

tel. 493 571 587
mic@sobotka.cz

http://www.sobotka.cz/infocentrum

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasa

Jihem Českého ráje, Sobotka

Napříč Jičínskou pahorkatinou, Sobotka

Naučná stezka Údolí Plakánek

Od Sobotky k Turnovu

Sobotka - Plakánek - Kost - Sobotka

Sobotka - Prachovské skály

Sobotka - Trosky - Hrubá Skála

Ze Sobotky k rybníku Nebáku a zpět