Mohelnice

Mohelnice leží v úrodné rovině Mohelnické brázdy, na pravém břehu řeky Moravy, jejíž přítok říčka Mírovka městem protéká. Město s integrovanými obcemi Libivá, Křemačov, Újezd a Podolí leží v kotlině. Západní část katastru s integr. obcemi Květín, Řepová a Studená Loučka již stoupá do kopců Mírovské vrchoviny. Východní část katastru patří i s jezerem vytvořeným těžbou štěrkopísku do CHKO Litovelské Pomoraví. Střed samotného města leží na mírné vyvýšenině a dodnes jsou zde patrné zbytky středověkých hradeb. Z krásně opraveného náměstí vybíhají paprskovitě ulice, z nichž v jedné je zachována městská brána. Zástavba města je tvořena rodinnými domy i sídlišti budovanými v 2. pol.
20. st. Ve městě s přidruženými obcemi má svůj domov 9280 obyvatel. Mohelnice má výhodnou dopravní polohu, je křižovatkou cest z Hradce Králové, Olomouce a Jeseníku. Současně má svoji zastávku na páteřní železniční trati z Prahy do Ostravy. Území, na kterém se dnešní město nachází, bylo díky příznivé poloze v nivě řeky a na trase cest osídleno již od pravěku. Název města dokladuje založení původní osady blízko pohřebiště s mohylami. Později ve středověku bylo město vystavěno s větším odstupem od řeky na nedaleké vyvýšenině. První písemná zmínka o Mohelnici pochází
z roku 1141, kdy město patřilo olomoucké kapitule. Roku 1322 bylo městu uděleno právo opevnit se kamennými hradbami. Přes různé pohromy, které město postihovaly v průběhu staletí v podobě plenících vojsk, požárů a morových epidemií, se stále rozvíjelo a rostlo do dnešní podoby. Od 18. st. bylo město převážně německé, což trvalo až do konce 2. sv. války, kdy po odsunu bylo dosídlováno obyvateli z okolních i vzdálenějších obcí. Rozvoj města od 2. pol. 20. st. je úzce spjat s růstem zdejší továrny na výrobu elektromotorů. Dnešní Siemens Elektromotory a Hella Autotechnik jsou nejvýznamnějšími zaměstnavateli v celém regionu.

http://www.mohelnice.cz/

VšeCyklotrasaTuristická trasa

Cyklovýlet na hrad Bouzov - Mohelnice

Hrad a zámek v Úsově - Mohelnice

Krásná vyhlídka Bradlo - Mohelnice

Litovelské Pomoraví a Olomouc - Mohelnice