Turnov

Turnov (německy: Turnau) je město v okrese Semily. Nachází v Jičínské pahorkatině při jihozápadním úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu, na okraji CHKO Český ráj. Městem protéká řeka Jizera, která dělí město na dvě části.

Turnov se rozkládá jihozápadně od rozhraní dvou geologicko-geografických celků Českého masívu. Od severu jeho katastr vybíhá téměř až do Ještědsko-kozákovského hřebenu, jímž si řeka Jizera prodírá cestu od Železného Brodu a Malé Skály úzkým údolím, na jehož dně na pravém břehu leží části Loužek a Dolánky u Turnova. V Dolánkách ústí do Jizery zprava Vazovecký potok. Vazovecký potok odděluje od Jizery vyvýšenina s osadami Kobylka a Bukovina, strmě spadající k Jizeře. Les Na hranicích u Bukoviny je rezervací, kde je chráněna především přeslička obrovská.

Západní část města se zprvu strmě zvedá nad Jizeru (Daliměřice, Hrubý Rohozec) a Vazovecký potok (Malý Rohozec, Mokřiny), pak už jako plošina přerušená jen mělčím údolím Odolenovického potoka, klesá k Jizeře u Nudvojovic. Tato část je přechodem k Ralské pahorkatině, která již morfologicky přísluší České křídové tabuli. Nejjižněji se přimyká k Turnovu Mnichovohradišťská kotlina.

Zvlněný terén probíhá i východně od toku Jizery směrem k obcím Mírová pod Kozákovem a Karlovice. Levostrannými přítoky Jizery jsou tu potoky Stebenka a Libuňka. Na svažitém terénu v klínu tvořeném Jizerou a Stebenkou leží vlastní historické i obchodní centrum města. Nad oba toky se terén zvedá až nad kostel na Hruštici a k osadě Károvsko. Jižně od Stebenky se zvedá reliéf k obytné zástavbě na Durychově, na Kamenci a Vrchhůře, k východu a k Libuňce klesá zvolna, tvořen plochami orné půdy (původně panské statky Kyselovsko a Valdštejnsko).

Údolí Libuňky, tzv. Libuňská brázda, je severní hranicí České křídové tabule. Nad ním k jihu se reliéf opět mírně zvyšuje (části Kadeřavec, Mašov a Pelešany) a Turnov zde zasahuje do zalesněné oblasti údolí a pískovcových skal. Morfologicky sem takto zasahuje Jičínská pahorkatina. Výhled na město odtud skýtá skalní vyhlídka Hlavatice.

PAMĚTIHODNOSTI:

- původně pozdně gotická radnice z r. 1526 byla přestavěná pozdně renesančně roku 1620 a novorenesančně r. 1894;

- gotický děkanský kostel sv. Mikuláše z poloviny 14. století, po požáru přestavěn barokně 1722, barokní fara z r. 1708;

- bývalý klášterní kostel sv. Františka z Assisi na náměstí je barokní stavba z let 1651–1657, empírově upravená r. 1822, bývalý barokní klášter v Turnově vystavěl r. 1707 M. Raimondi, dnes je účelově využit (pošta, zahradnictví);

- novogotický kostel Narození Panny Marie, mohutná trojlodní bazilika s bočními kaplemi, věží ve třech patrech a prostornou chrámovou lodí patří k prvním architekturám tohoto druhu v Čechách (z let 1838 – 1853) a je nejvýraznější budovou v siluetě města. Je jedním z největších neogotických kostelů v Evropě[6].Původně gotický z pol. 14. st., v letech 1550 – 1620 chrám českých bratří, v pol. 18. st. zbořený;

- Muzeum Českého ráje má sbírky geologické, mineralogické, expozici drahých kamenů, sbírky historické a etnografické, obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou (8,5 m x 10 m) namalované dle návrhu i za účasti Mikoláše Alše;

- Dlaskův statek v Dolánkách, součást expozice Muzea Českého ráje, význačná stavba lidové architektury z r. 1716; patřila písmáku Josefu Dlaskovi, dnes je zde expozice vesnického obydlí a zemědělského a řemeslného nářadí;

- Nudvojovice – původně románský kostelík sv. Jana Křtitele z poč. 13. st. byl přestavěn goticky, upraven 1894 a znovu 2005, hradiště z mladší doby kamenné a lidu popelnicových polí;

- Na hranicích – přírodní rezervace o rozloze 3,8 ha, svahová bučina nad řekou Jizerou v části Bukovina, hájní květena, naleziště přesličky obrovské;

- Hrubý Rohozec – zámek, původně hrad při silnici na Železný Brod, přestavěn pozdně goticky a později novorenesanční, bohaté vnitřní zařízení, sbírky barokního a empírového nábytku. Před zámkem stojí dvě staleté lípy;

- Valdštejn – zříceniny hradu z konce 13. st., zpustl v 16. st., v 19. st. byla část novogoticky restaurována. Vedle hradu kostelík sv. Jana Nepomuckého z roku 1722, obraz sv. Jana Křtitele v kapličce na 1. nádvoří od Františka Maška z r. 1836 je údajnou podobiznou Karla Hynka Máchy. Na Valdštejně složil Josef Bohuslav Foerster oratorium Svatý Václav a Pátou symfonii, Vít Nejedlý byl zde inspirován k Valdštejnské suitě.
- Turnovská synagoga – synagoga, jedna z nejstarších dochovaných v Česku, která pochází z roku 1719. V pořadí je třetí, avšak první dvě byly postaveny ze dřeva a podlehly požárům. Synagoga byla zrekonstruována za pomocí Norska a otevřena v roce 2008, kdy regulérní návštěvnická sezóna začala v roce 2009.

Zdroj: www.wikipedia.org

Cyklotrasa kolem skal

Cyklotrasa za romantikou na Sychrov

Hruboskalská na kole Turnov

Hruboskalskem na kole za princem Bajajou

Jak dostat tatínka do polepšovny

Kolem pravěkých sídel na Sychrov

Maloskalský okruh Turnov

Na hrad Kost a zámek Hrubá Skála

Turnovsko: Hruboskalskem a okolo Mužského

Turnovský cyklookruh

Za princem Bajajou - delší trasa