Úpice

Město Úpice – centrum Jestřebích hor - leží v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří. Vzniklo v údolí lemovaném lesy a výšinami, střeží ho kopce Velbaba (481 m n. m.) a Kvíčala ( 469 m n. m.). Náleží k němu kdysi samostatná obec Radeč. Úpice vznikla jako strážní osada na odbočce zemské stezky do Slezska u brodu přes řeku Úpu. Začátkem 14. století patřila jako správní městečko k vízmburskému panství pánů z Dubé, kteří Úpici udělili četná práva včetně práva hrdelního, tržního a vaření piva. Roku 1604 byla v Úpici postavena první škola. Roku 1625 bylo městečko postiženo velkým požárem, při němž shořel kostel a domy na náměstí. Úpici se nevyhnula ani válečná tažení za třicetileté války a války prusko – rakouské.  V druhé polovině 19. století zaznamenala Úpice rychlý rozvoj především textilního  průmyslu a stala se jedním z nejprůmyslovějších měst českého severovýchodu.
V současné době má Úpice necelých 6 000 obyvatel.
Dlouhodobou tradici zde má ochotnické divadlo, hudba a sport. Velký význam má zdejší hvězdárna, která nabízí široké veřejnosti jak pozorování noční oblohy tak denní pozorování Slunce s odborným výkladem.
Městem vedou tři značené cyklotrasy a sportovní vyžití nabízí areál Sparta s nově vybudovaným skateparkem.
S historií města se návštěvníci mohou seznámit na značené Historické naučné stezce.
Informační servis zajišťuje Turistické informační centrum.

http://www.upice.cz/mesto.asp

Městský úřad Úpice
Pod městem 624
542 32 Úpice
Tel: 499 781 533
E-mail: mupice@volny.cz

 

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasaIn-Line

Havlovice

Historická naučná stezka v Úpici

K JESKYŇCE NA SEVERNÍ ČÍŽKOVY KAMENY

PO HŘEBENU JESTŘEBÍCH HOR

Po stopách historie

PO STOPÁCH HISTORIE POD JESTŘEBÍMI HORAMI

Procházka po Úpici

PROJÍŽĎKA KRÁSNOU PŘÍRODOU DO RATIBOŘIC

Radvanice – Úpice – Slatinský mlýn

Úpice – Batňovice – Markoušovice

Úpice – Končiny – Jívka

Úpickým okolím

Velké Svatoňovice

Velké Svatoňovice 2013

Za Havlovickým vodníkem

ZA HISTORIÍ NA KUKS

Za krásným výhledem

ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI NA JESTŘEBÍ H.

ZA VÝHLEDY NA JESTŘEBÍ HORY