Úpice

Město Úpice – centrum Jestřebích hor - leží v údolí řeky Úpy v Krkonošském podhůří. Vzniklo v údolí lemovaném lesy a výšinami, střeží ho kopce Velbaba (481 m n. m.) a Kvíčala ( 469 m n. m.). Náleží k němu kdysi samostatná obec Radeč. Úpice vznikla jako strážní osada na odbočce zemské stezky do Slezska u brodu přes řeku Úpu. Začátkem 14. století patřila jako správní městečko k vízmburskému panství pánů z Dubé, kteří Úpici udělili četná práva včetně práva hrdelního, tržního a vaření piva. Roku 1604 byla v Úpici postavena první škola. Roku 1625 bylo městečko postiženo velkým požárem, při němž shořel kostel a domy na náměstí. Úpici se nevyhnula ani válečná tažení za třicetileté války a války prusko – rakouské.  V druhé polovině 19. století zaznamenala Úpice rychlý rozvoj především textilního  průmyslu a stala se jedním z nejprůmyslovějších měst českého severovýchodu.
V současné době má Úpice necelých 6 000 obyvatel.
Dlouhodobou tradici zde má ochotnické divadlo, hudba a sport. Velký význam má zdejší hvězdárna, která nabízí široké veřejnosti jak pozorování noční oblohy tak denní pozorování Slunce s odborným výkladem.
Městem vedou tři značené cyklotrasy a sportovní vyžití nabízí areál Sparta s nově vybudovaným skateparkem.
S historií města se návštěvníci mohou seznámit na značené Historické naučné stezce.
Informační servis zajišťuje Turistické informační centrum.

http://www.upice.cz/mesto.asp

Městský úřad Úpice
Pod městem 624
542 32 Úpice
Tel: 499 781 533
E-mail: mupice@volny.cz

 

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasaIn-Line

Havlovice

Historická naučná stezka v Úpici

K JESKYŇCE NA SEVERNÍ ČÍŽKOVY KAMENY

Okruh Stolové hory Adršpach

PO HŘEBENU JESTŘEBÍCH HOR

Po stopách historie

PO STOPÁCH HISTORIE POD JESTŘEBÍMI HORAMI

Po stopách války 1866 dálková trasa Trutnov

Procházka po Úpici

PROJÍŽĎKA KRÁSNOU PŘÍRODOU DO RATIBOŘIC

Radvanice – Úpice – Slatinský mlýn

Teplicko-Adršpašské skály Trutnov

Úpice – Batňovice – Markoušovice

Úpice – Končiny – Jívka

Úpickým okolím

Velké Svatoňovice

Velké Svatoňovice 2013

Za Havlovickým vodníkem

ZA HISTORIÍ NA KUKS

Za krásným výhledem

ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI NA JESTŘEBÍ H.

ZA VÝHLEDY NA JESTŘEBÍ HORY