Jičín – historické město roku 2016

Jičín – historické město roku 2016
Jičín – město Valdštejnovo, Jičín – město pohádky
Město Jičín se nachází asi 85 km severovýchodně od Prahy v krásném prostředí Českého Ráje. Původní sídlo vzniklo kolem roku 1300 v místech dnešního Starého Města. Jičín byl budován kolem pravidelného obdélníkového náměstí se šachovnicovou sítí ulic.

V minulosti bylo město chráněno hradbami se zesílenými baštami a obklopeno příkopem. Části opevnění jsou dodnes dochovány po celém obvodu historického středu města.

Největší rozmach město zažilo za vlády Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Albrecht dal Jičín velkoryse přestavět a dokonce zde razil vlastní mince. Do dnešní doby si město zachovalo historický ráz a jeho návštěva zanechá nezapomenutelný zážitek. Historické centrum města tvoří náměstí, které je ze všech stran lemováno podloubím.

Svůj název Jičín pravděpodobně získal tím, že patřil královně Jitce (Jitčino město - Jičín). Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve městě i jeho okolí najdeme řadu historických památek. Z turistického hlediska je výchozí branou do Českého ráje a do Prachovských skal. Malí návštěvníci mají město Jičín spojeno s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse.

Malebné, historické, ale i moderní a dynamické - všechny tyto i další přívlastky vystihují rozlohou i počtem 17 tis. obyvatel nevelké město Jičín. Díky své poloze v půvabné krajině Jičínské pahorkatiny, která je přirozeným vstupem do překrásné oblasti Čech, je také často nazýván branou do Českého ráje. Historicky se jedná po nepříliš vzdálených Krkonoších o druhou turisticky významnou oblast Čech, i dnes známou jako jedna z mála oblastí i v cizině.

Díky úrodné půdě a dalším příznivým podmínkám byla tato krajina s různou intenzitou osídlena již v průběhu celého pravěku, Jičínsko rovněž patří mezi oblasti s nejstarším slovanským osídlením.

Samotné město Jičín bylo založeno na půdě královských statků v rozmezí let 1297 - 1304, zakládací listina se však nedochovala. Od poloviny 14. století pak jeho dějiny utvářelo až do 20. století několik šlechtických rodů, nejvýznamnějšími z nich v době předbělohorské byli Vartenberkové, Trčkové z Lípy a Smiřičtí. Nejvýraznější přeměna z původně dřevěného ve výstavné kamenné město proběhla v době, kdy se město stalo majetkem ctižádostivého vojevůdce a politika počátku 17. století Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Umístěním úřadů, manufaktur a škol z něj učinil rezidenční sídlo a hospodářské centrum svého frýdlantského vévodství a přirozeně se snažil, aby celé jeho území bylo uchráněno válečných hrůz. Odtud také pochází název Terra felix, neboli Štastná země. Valdštejnovy ambiciozní plány nebyly díky jeho násilné smrti v roce 1634 kompletně dokončeny, přesto se město dodnes pyšní realizovanou koncepcí a objekty jeho italských architektů. Je rovněž součástí vzácné evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice, což dodnes rozhodujícím způsobem určuje jeho charakter.

Pro vzácný komplex dochovaných památek vysoké historické a umělecké hodnoty bylo historické jádro města vyhlášeno již v polovině minulého století městskou památkovou rezervací. I proto mohou návštěvníci obdivovat krásné na svoji dobu přímo velkolepé náměstí s podloubím a mnoha historickými domy, které zdobí především barokní zámek, propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu pak tvoří oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána, na opačné straně náměstí pak najdeme kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky - jezuitské koleje. Nedílnou součástí již zmíněné krajinné kompozice je letohrádek Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje čtyřřadá lipová alej.

Do evropské historie se Jičín zapsal ještě dvakrát v 19. století. V roce 1813 se na jičínském zámku v tzv. konferenčním salonku sešli představitelé tzv. protinapoleonské koalice. První výsledky těchto jednání, která probíhala i v Jičíně, se projevily již 16. - 19. října 1813 v bitvě u Lipska, kdy byl Napoleon poražen a zachránil se pouze se zbytky svého vojska.

Naučná stezka připomíná jednu z nejtragičtějších událostí v dějinách města, kdy 26. června 1866 se zde odehrála bitva rakouské a pruské armády, ve které zahynulo okolo 6 tisíc lidí. Stala se významným mezníkem celé války.

Kontakty
Městský úřad Jičín
Žižkovo náměstí 18
50601 Jičín

Tel.: 493 545 111
Fax: 493 545 222
E-mail: posta@mujicin.cz

http://www.jicin.org/

Městské informační centrum Jičín
Valdštejnovo náměstí 1
50601 Jičín

Tel.: 493 534 390
Mob.: 602 366 338
E-mail: mic@jicin.org

http://www.kzmj.cz/infocentrum/

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasaIn-LineHandicap

Cipískova vycházková stezka, Jičín

Jednodenní výlet Mariánskou zahradou Jičín

Jičín - Cipískův okruh

Jičín - Turnov

Jičín malý okruh

Jičín velký okruh

K zámku, hradu i ke zřícenině - Jičín

Kolem skal k Pelíškovi Jičín

Lipová alej - Jičín

Lodžie - Jičín

NS Bitva u Jičína 29. 6. 1866

O historii hradu Brada a jeho podhradí Jičín

Okruh okolo Jičína

Po stopách Albrechta z Valdštejna Jičín

Po svazích Tábora - Jičín

Pochod za Rumcajsem 1, Jičín

Pochod za Rumcajsem 2, Jičín

Pochod za Rumcajsem 3, Jičín

Prachovskými skalami - Jičín

Putování Mariánskou zahradou - Jičín

Robousy - Jičín

Rumcajsova stezka Jičín

Toulání Prachovskými skalami – Velký okruh

Z Jičína na Tábor a do Lomnice nad Popelkou

Za krásnou přírodou a koupáním Jičín

Za krásnými výhledy na Tábor Jičín

Za Mankou Jičín

Za romantikou do Českého ráje Jičín

Za rozhledy kolem Jičína

Za rozhledy kolem Jičína-delší trasa

Za Rumcajsem Jičín

Za zapomenutými zámečky a sídly - Jičín

Zlatou stezkou Českého ráje - Jičín

Body zájmu

Turistické cíle