Chrudim

Chrudim
Chrudim, známá rovněž jako "Athény východních Čech", je město střední velikosti ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, hlavního města České republiky, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové.

Dominantu města, kterou uvidíte již z dálky, když přijíždíte k městu, tvoří chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze.

Uprostřed Resselova náměstí lemovaného řadou starobylých měšťanských domů stojí barokní sochařsky bohatě zdobený sloup Proměnění Páně. Barokní průčelí staré původně renesanční radnice na severní straně náměstí dotváří nezaměnitelný ráz chrudimského centra.

Z období renesance se nedaleko náměstí v Břetislavově ulici zachovala významná a pro Chrudim typická stavba s arkádami, orientálně působící trojitou věží zvanou hvězdárna a řadou reliéfních výjevů v průčelí - Mydlářovský dům. Ve starobylých interiérech domu dnes sídlí Muzeum loutkářských kultur. Loutky jsou jedním z atributů města také díky festivalu Loutkářská Chrudim, jenž má již více než padesátiletou tradici. Amatérští loutkáři se sem pravidelně sjíždějí a v prvním červencovém týdnu předvádějí své loutkoherecké umění. Je to ale také příležitost k osobním setkáním lidí téhož uměleckého zaměření ve velmi příjemné části roku na začátku letních prázdnin.

V podloubí měšťanských domů ve Štěpánkově ulici jakoby se zastavil čas. Jen novodobé reklamní tabule a nabídka obchodů tam sídlících prozrazují, že doba již pokročila do počátku třetího tisíciletí. Ale krytá cesta pod arkádami měšťanských domů - v létě příjemně chladivá a v zimě a za deště ochraňující pěší před nepřízní počasí - slouží stejně dobře jako za časů dávných trhovců, formanů, sedláků, hospodyň a služek. Tento praktický stavební prvek mívaly kdysi i domy na celé jižní straně náměstí. Podloubí zajímavě doplňuje úzká tmavá fortna, zvaná Myší díra, která zhruba v jeho polovině vybíhá mimo plášť hradeb dodnes obepínajících přibližně tři čtvrtiny historického jádra města. Nejen střed města, ale i širší okolí nabízí řadu architektonicky zajímavých staveb. Jsou to především kostely s gotickými základy - sv. Kateřiny, sv. Michaela a Povýšení sv. Kříže.

Muzeum
Další významnou stavbou, která patří k chloubě města, je komplex Muzea tvořený novorenesančním a novobarokním křídlem s nádherným bohatě zdobeným společenským a koncertním sálem a rovněž sbírkami Regionálního muzea dokumentujícími život ve městě a jeho blízkém okolí v dobách minulých. Stálé muzejní expozice nabízejí návštěvníkům mozaiku z historie Chrudimska, výstavu Uměleckého řemesla a Uměleckého plakátu. Secese má v Chrudimi důstojného zástupce i v podobě půvabné stavební památky - tzv. Kotěrovy vily, která jako jedna z mála staveb ve městě si alespoň ve svém exteriéru zachovala stylovou čistotu tohoto ještě poměrně nedávno opomíjeného výtvarného směru.

Divadlo Karla Pippicha
K významným zástupcům moderní architektury 20. století dále bezesporu patří funkcionalistická budova Divadla Karla Pippicha od architektů Freiwalda a Böhma z roku 1933.

Hradby v Lázeňské ulici
Chrudim je městem žijícím každodenním dynamickým rytmem s radostmi i starostmi jeho obyvatel, s ulicemi někdy až příliš zaplněnými auty, ale také s tichými zákoutími, parky a procházkovými trasami kolem řeky Chrudimky a revitalizovaného toku bývalého mlýnského náhonu, kde je tak příjemné se na chvilku zastavit, zamyslet se a porozhlédnout kolem. K posezení tu vybízí množství stylových restaurací, hospůdek a kavárniček, které se jako mávnutím kouzelného proutku vylouply ve starých měšťanských domech, v jejich sklepeních a na zahrádkách u hradeb.

Novodobá architektura se na tváři Chrudimi podepsala nejen šedí panelových sídlišť podobně jako na mnoha jiných českých městech, ale obohatila městskou zástavbu i některými zajímavými objekty, které stojí za zmínku. V sedmdesátých letech 20. století vznikl komplex hotelu Bohemia na Masarykově náměstí a na sklonku let devadesátých byl postaven Dům s pečovatelskou službou v Soukenické ulici. Ve městě je 6 základních škol, 1 speciální škola, 1 základní umělecká škola, 7 státních středních škol, 1 soukromá střední škola. Chrudim tak i v současnosti důstojně naplňuje atribut Athény východních Čech, který v 19. století Chrudimi přiřkl František Palacký.

Pro ty, kteří vyznávají sportovnější životní styl se tu nabízí plavání v krytém plaveckém bazénu, jízda na tobogánu s celoročním provozem a v letních měsících i osvěžení na letním koupališti s vodními atrakcemi. Příznivci ledové plochy tu najdou zimní stadión, který nezahálí ani v letním období: na speciální ploše je tu příležitost pro jízdu na in-line bruslích. Mladí adrenalinoví jezdci na skateboardech a kolečkových bruslích již několik let využívají unikátní skatepark. Rekreační cyklisté v Chrudimi a nejbližším okolí najdou terén vhodný k jízdě na kole, jejíž obtížnost si mohou zvolit dle svých fyzických možností od zcela pohodových tras až po poměrně náročné tratě vhodné pro horská kola.

Chrudim je příjemným místem, které stojí za to navštívit. Skýtá pestrou mozaiku atraktivních příležitostí pro široké spektrum návštěvníků, kteří hledají zábavu i poučení, sport i kulturu, historii i současnost.

Kontakt
Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim I

Telefon: +420 469 657 111
E-mail: urad@chrudim-city.cz

http://www.chrudim.eu/index.asp

VšeCyklotrasaNaučná trasaIn-LineDownhill Biking

Cyklopark Podhůra - Chrudim

Kolem Chrudimky, Chrudim

Křížem krážem Podhůrou, Chrudim

Lesní stezka Podhůra Chrudim

Modrá osa, Chrudim

Na Báru a zpět přes koňský svět, Chrudim

Na bruslích k pivovaru, Chrudim

Po církevních památkách Chrudimska 1.

Po církevních památkách Chrudimska 2.

S horským kolem Podolským potokem i polem

Slavickou oborou za Kelty přírodou, Chrudim

Vlastivědná stezka Krajem, Chrudimky

Z keltských Nasavrk do historické Chrudimi

Za koupáním na Konopáč, Chrudim

Body zájmu

Turistické cíle